Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Podnebju prijazen izhod iz krize?

22.04.2020 / alpMedia
Vlade na območju Alp in tudi drugod po svetu so v tem trenutku polno zaposlene s koronapandemijo in njenimi posledicami. A prve politične pobude za obnovitev gospodarstva na podnebju prijazen način so že tu.
Image caption:
Prednost mora imeti varstvo podnebja – alpski podnebni cilji in Evropski zeleni dogovor kažejo pot v času po koronakrizi.

»Promet na Tirolskem skoraj povsem zamrl!«, »Zaradi koronavirusa letališče v Zürichu ne obratuje!«, »Domovi postali pisarne!« V tem trenutku so to teme, ki polnijo naslovnice medijev  in so podnebno krizo odrinile na stran. Koronapandemija je v enem mahu zaustavila mobilnost, proizvodnjo in potrošnjo. Ukrepi za zmanjšanje tveganja za okužbo s koronavirusom vplivajo tudi na znižanje emisij ogljikovega dioksida in zdravju škodljivih dušikovih oksidov, ki jih povzroča promet. Najpozneje takrat, ko bodo na razpolago zdravila in cepivo proti virusu, se bo spet okrepilo tudi gospodarstvo, s tem pa se bodo povečale tudi emisije CO2. Starostniki in osebe s pridruženimi boleznimi spadajo v ranljivo skupino. In to je v Alpah tista družbena skupina, ki v zdravstvenem pogledu najbolj občuti obremenilne učinke podnebnih sprememb, npr. v obliki vročinskih valov. Kaspar Schuler, so direktor CIPRE International, poudarja: »Že samo zato, da bi obvarovali zdravje in rešili tisoče človeških življenj, moramo ponovni zagon gospodarstva izpeljati tako, da bo ta podnebju prijazen in v skladu s trajnostnimi načeli.« 

Potrditev podnebnih ciljev na celotnem območju Alp

Evropska komisija je že v začetku marca 2020 z dokumentom Evropski zeleni dogovor javnosti predstavila prvi predlog za evropska podnebna pravila, ki naj bi zagotovila podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Sredi aprila so okoljska ministrstva 13 zahodnoevropskih držav članic EU v skupnem pozivu izrazila zahtevo, da postane Evropski zeleni dogovor po koncu koronakrize osrednji del razvojnih strategij v celotni Evropi. V nedvoumnem gostujočem komentarju, objavljenem na novičarskem portalu climatechangenews.com, so okoljska ministrstva poudarila, da »se je treba upreti poskusom za uveljavitev kratkotrajnih rešitev v smislu odgovora na sedanjo krizo«, saj bi to pomenilo nevarnost, »da bo EU še desetletja ujeta v gospodarstvu, ki temelji na fosilnih gorivih.« Evropski zeleni dogovor predlaga časovnico za sprejetje pravilnih odločitev pri odzivanju na gospodarsko krizo in obenem za preoblikovanje evropske celine v trajnostno in podnebno nevtralno gospodarstvo. »Povečati moramo investicije, zlasti na področju trajnostne mobilnosti, obnovljivih virov energije, prenove stavbnega fonda, raziskav in inovacij, obnove biotske raznovrstnosti in krožnega gospodarstva.« Alpske države, ki so članice EU, Avstrija, Italija, Francija in Nemčija, so poziv podprle. Evropski zeleni dogovor posredno podpira tudi predlog Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050, ki so ga v izvajanje priporočili udeleženci 15. Alpske konference osmih alpskih držav aprila 2019 v Innsbrucku/A. Podobna sporočila daje tudi Listina iz Budoie Omrežja občin Povezanost v Alpah, ki je bila sprejeta leta 2017, ukvarja pa se predvsem s prilagajanjem na podnebne sprememb na lokalni ravni.    

Podnebno nevtralni do leta 2050

Slovenija se pozivu ni pridružila, je pa na začetku leta kot zadnja država članica EU izrazila pripravljenost, da postane podnebno nevtralna do leta 2050. Vlada je sicer sprejela nacionalni podnebni in energetski program, ni pa določila roka za prenehanje delovanja največje termoelektrarne v Šoštanju. V Švici, ki ni država članica EU, pa je švicarska vlada na začetku aprila sprejela dokument, t. i. Pobudo za ohranitev ledenikov, katerega cilj je do leta 2050 preiti na ničelno stopnjo emisij toplogrednih plinov. Švica ima kot ranljiva alpska država močan interes za ublažitev podnebnih sprememb, je v dokumentu zapisala švicarska vlada, vendar v nasprotju z zahtevo pobude v ustavo ne želi zapisati izrecne prepovedi rabe fosilnih virov energije.

 

Viri in več informacij:

www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/umweltministerien-und-eu-parlamentsinitiative-fordern-gruenen-wiederaufbau/ (de), https://orf.at/stories/3161871/ (de), www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/eu-klimaschutzgesetz-green-deal-klimaneutralitaet-eu-kommission (de), www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarpolitik/gletscherinitiative-gegenentwurf-56643.html (de), https://alpenallianz.org/sl/aktualno/listina-iz-budoie-prilagajanje-podnebnim-spremembam, www.reuters.com/article/us-climate-change-slovenia/slovenia-latest-nation-to-seek-carbon-neutrality-by-2050-idUSKBN1ZD1X8 (en), www.minambiente.it/comunicati/pianura-padana-riduzione-fino-al-50-inquinanti-atmosfera-misure-introdotte-fronteggiare (it) www.swr.de/wissen/corona-positive-folgen-fuer-die-umwelt-100.html (de)