Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Novi začetki in spremembe

09.08.2017
Frazo »Najprej mi« je bilo v letu 2016 slišati pogosteje kot kdajkoli prej. V luči globalnega političnega in družbenega ozračja izključevanja in delitev je zato za CIPRO postalo še pomembneje, da trdno stoji za vrednotami, kot so solidarnost, sodelovanje, varstvo okolja in pravičnost.

CIPRA International je leta 2016 v tem smislu svojo pozornost še posebej namenila delovanju znotraj mreže. Na začetku leta so začele delovati akcijske skupine v okviru Evropske strategije za alpski prostor (EUSALP). Predstavnikom regij, ministrstev, nevladnih organizacij, občin in znanstveno-raziskovalne dejavnosti so se pridružili tudi novi akterji z alpskega območja, ki pa so se morali šele uveljaviti in najti svojo vlogo.

V okviru Alpske konvencije je CIPRA skupaj z drugimi organizacijami opazovalkami o pomembnih dokumentih Alpske konvencije izrazila svoje stališče in zahtevo, da se vanje vključi vprašanje trajnostnega razvoja, kot se je to zgodilo v primeru izjave o trajnostnem prostorskem razvoju v Alpah, sprejete na konferenci v Murnauu v Nemčiji, ministrske izjave o spodbujanju trajnega gospodarstva v Alpah ali Večletnega programa dela Alpske konvencije za obdobje 2017–2022. Nazadnje je Alpska konferenca oktobra ponudila možnost, da se opravljeno delo postavi v ospredje.

Zaradi sodelovanja v različnih delovnih skupinah, platformah, na konferencah in na raznovrstnih delavnicah je CIPRA International imela priložnost, da se vključi v razpravo in aktivno sodeluje pri obravnavi tematskih vprašanj ter obenem vzpostavi in razvija mrežo.

www.cipra.org/sl/alpska-politika

Image caption:

»V mednarodni politiki trajnostnega razvoja se že leta zavzemamo za okrepitev sodelovanja med državo in civilno družbo. CIPRA International ima pri tem na območju Alp še zlasti pomembno vlogo.«

Panagiotis Potolidis-Beck, Urad Kneževine Lihtenštajn za zunanje zadeve