Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Delovna skupnost alpskih dežel zavzela stališče o Alpski konvenciji, prometu in hribovskem kmetijstvu

03.07.2003 / alpMedia
Predsedniki vlad dežel, ki so članice Delovne skupnosti alpskih dežel - to so Baden-Württemberg in Bavarska iz Nemčije, Vorarlberg, Tirolska in Salzburg iz Avstrije, Južna Tirolska, Trento in Lombardija iz Italije ter St. Gallen, Graubünden in Ticino iz Švice - so na konferenci 27. junija letos sprejeli politične resolucije o izvajanju Alpske konvencije, o trajnostnem razvoju na področju evropske prometne politike, o vplivih kmetijske reforme EU na hribovsko kmetijstvo ter o vladni konferenci leta 2004.
V zvezi z Alpsko konferenco so predsedniki izrazili zahtevo po čimprejšnji izvedbi ratifikacijskega postopka za vse protokole, ki doslej še niso bili sprejeti. Pri izvajanju Alpske konvencije je seveda izredno pomembna tudi vključitev lokalnega prebivalstva. Prav tako bi morala pri alpskem procesu aktivneje kot doslej sodelovati Evropska unija, zlasti še na področju prometa ter kmetijske in regionalne politike. Preveriti bi bilo treba, ali naj se za področji delovanja "prebivalstvo in kultura" ter "voda" izdelata samostojna izvedbena protokola.
Nadalje so predsedniki postavili zahtevo po harmonizaciji transportnih stroškov v tovornem prometu na področju prometne politike in upoštevanju eksternih stroškov. Omogočiti bi bilo treba skupno financiranje alternativnih prometnih rešitev, ki bi veljale za ekološko občutljivo območje Alp, zaradi preusmeritve tovornega prometa na železnico pa izboljšati učinkovitost le-tega in spodbujati procese liberalizacije v železniškem sektorju.
Predsedniki vlad načeloma podpirajo rezultate kmetijske reforme na ravni EU. A zagotoviti bo treba tudi učinkovito izrabo manevrskega prostora in možnosti, ki se odpirajo za gorska območja in hribovsko kmetijstvo, saj bo družinskim podjetjem trajnostno gospodarjenje le tako zagotovljeno tudi v prihodnje. V zvezi s tem so predsedniki sprejeli konkretna priporočila v obliki sedmih resolucij.
Besedilo sprejetih resolucij in nadaljnje informacije poiščite na spletnem naslovu: www.argealp.org/index.shtml (de/it)