Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Letna konferenca Omrežja obč in in zaključ na prireditev projekta DYNALP2

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Pod naslovom "č lovek in Alpe - vprašanje kakovosti življenja" je od 4. do 6. junija 2009 v Appianu (Eppan) potekala letna konferenca Omrežja obč in "Povezanost v Alpah" skupaj z zaključ no slovesnostjo ob koncu projekta DYNALP².
Eppan
Image caption:
Del programa letne konference bo kot vedno doslej posvecen pokrajini in kulturi gostujocega kraja © www.eppan.com
Letna konferenca mreže se je pokazala kot dobra priložnost za predstavitev rezultatov dolgoletnega dela v okviru projekta DYNALP². Od leta 2006 dalje je projekt DYNALP², ki ga je finanč no podpirala fundacija MAVA, spremljal č lanice Omrežja obč in na poti trajnostnega razvoja h kakovostnejšemu življenju v Alpah. Finanč na podpora je bila zagotovljena za 36 projektov, ki so namenjeni ekološkim, ekonomskim in socialnokulturnim interesom posamezne lokalne skupnosti. V Appianu je bil tako predstavljen celoten spekter dela č lanskih obč in za razvoj trajnostnega življenjskega prostora: naj bo to v intervjuju, na okrogli mizi, na tržnici trajnostnih projektov ali kot film in razstava posterjev, pri č emer so prebivalci na kratko pripovedovali kratke zgodbe o realiziranih projektih. Letno konferenco je v prijateljskem in družabnem vzdušju dodatno in trajnostno obogatilo odlič no in optimistič no predavanje Geralda Kollerja, direktorja VITAL-a.
Omrežje obč in "Povezanost v Alpah" in zlasti posamezniki, ki ga oblikujejo, se že več kot desetletje zavzemajo za trajnostni razvoj v Alpah in ti posamezniki so na letni konferenci še posebej slavili: zahvalo za dolgoletna prizadevanja v njegovem desetletnem delovanju je tako prejel predsednik Omrežja obč in Rainer Siegele. Prav tako sta zahvalo prejela Antonio Zambon, župan italijanske obč ine Budoia, in Walter Grath, župan nemškega Oberstaufna, ki sta kot č lana predsedstva vrsto let sijajno opravljala svoje delo, vendar iz politič nih in zasebnih razlogov ne moreta več prevzeti funkcije č lana predsedstva. Poleg tega je predsedstvo izreklo dobrodošlico svojim novim č lanom, ki so prevzeli funkcije dosedanjih č lanov. Vse filme, posnete v okviru projekta DYNALP2, in fotografije z letne konference si boste lahko kmalu ogledali na www.alpenallianz.org/sl/?set_language=sl (de/fr/it/sl).