Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

č e cveti pomlad, še ne pomeni, da mora cveteti tudi trg s pesticidi!

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Pesticidov ne najdemo le na kmetijskih zemljišč ih, ampak tudi na urbanih območ jih, zasebnih in javnih vrtovih ter zelenicah. Kot ugotavlja francoska študija Expope, so pesticide našli na rokah in v urinu mestnih otrok. Poleg tega 87 % raziskovanih mestnih družin uporablja vsaj eno vrsto pesticida na leto.
Ekološki proizvodi iz Španije in Italije ter Švice so vedno pogosteje na voljo v trgovinah na drobno.
Image caption:
Ekološki proizvodi iz Španije in Italije ter Švice so vedno pogosteje na voljo v trgovinah na drobno. © franziskas garten / flickr
Na sreč o obstajajo posamezniki, združenja in obč ine - v Alpah in tudi v Omrežju obč in, ki se borijo proti uporabi pesticidov. Obč ina č lanica Annecy/F si je leta 2004 zastavila za cilj, da bo pesticide pregnala iz mesta. Pri vzdrževanju zelenic je uporabo pesticidov zmanjšala za 94 %. Herbicidi in insekticidi se uporabljajo zelo premišljeno in le v redkih primerih (kontakt in več informacij: www.alpenallianz.org/sl/o-povezanost-v-alpah (sl/de/fr/it). Tudi v departmaju Isère danes za zatiranje plevela ob cestnih robovih uporaba kemič nih sredstev ni dovoljena, poleg tega pa so v zvezi s to problematiko vse obč ine prejele knjigo Le guide de la gestion raisonable (www.gentiana.org/page:guide (fr)).
Opustitev uporabe pesticidov je sicer izziv, istoč asno pa tudi priložnost, da poišč emo druge možnosti za zatiranje ruderalnih rastlin. Z opustitvijo kemič nih sredstev bo zagotovljeno boljše zdravje prebivalcev, ustvarjena bodo nova delovna mesta in dodatne kvalifikacije. Poleg tega je opustitev pesticidov tudi priložnost, da se obč ina v svojem ravnanju približa modelu trajnostnega razvoja.
Obč ine č lanice Omrežja morajo pri tem na območ ju Alp odigrati vlogo vzornic in lahko z uresnič evanjem različ nih idej in dejavnosti spodbujajo dolgoroč no zmanjšanje uporabe pesticidov, denimo z organizacijo tedna brez pesticidov ali z nač rtom za zmanjšanje uporabe pesticidov na zasebnih in javnih zelenicah. Sicer pa bomo veseli, č e nam boste sporoč ili, kaj ste na tem področ ju že storili ali kaj nameravate storiti v vaši obč ini. Pošljite nam prosim email na [email protected].