Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  
49 prispevkov, ki ustrezajo kriteriju iskanja
Filtriraj zadetke
Tip prispevka

Novi prispevki odUrejeno po pomembnost · datum (najprej najnovejši) · v abecednem redu
CIPRA - prometni deklaracija iz Belluno/I
Avtor zopemaster objavljeno 06.10.1994 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:14 — shranjeno kot: , ,
Upoštevajoè deklaracijo, ki jo je o tranzitnem prometu v Alpah sprejela CIPRA 1.oktobra 1988 v Triesenbergu, je 150 strokovnjakov in predstavnikov CIPRA iz vseh alpskih dežel pripravilo poziv, posredovan vsem za alpski prostor odgovomim politikom, upravam, znanstvenim ustanovam in zvezam: Zmanjšmo prometne obremenitve!
Ki se nahaja v Stališča
Resolucija o splošni prepovedi nocnih voženj za tovorna vozila na obmocju Alp
Avtor zopemaster objavljeno 25.09.1997 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:14 — shranjeno kot: , , ,
CIPRA International je pozvala Evropsko unijo in vlade alpskih držav, da uvedejo splošno prepoved nocnih voženj za tovornjake na obmocju Alp, in podprla ustrezne dejavnosti okoljskih organizacij in državljanskih pobud. Zahteva ustreza cilju Alpske konvencije, da se obremenitve okolja zaradi prometa zmanjšajo na znosno mero. Doslej se je cestni promet stalno poveceval, okoljske razmere in kakovost življenja vzdolž poglavitnih prometnih osi pa slabšale. V Švici velja prepoved nocnih voženj za tovorna vozila že od leta 1934 dalje in pokazalo se je, da so se lahko temu brez vecjih težav prilagodili tako industrija kot prevozniki.
Ki se nahaja v Stališča
Avstrija prenehala sodelovati pri pripravi študije "Trajnostni razvoj prometnega sistema v zgornji Renski dolini"
Avtor zopemaster objavljeno 31.10.2000 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:03 — shranjeno kot: , ,
Lani so prometni ministri Avstrije, Liechtensteina in Švice sklenili, da je potrebno izdelati skupno študijo o razvoju prometa v zgornji Renski dolini, avgusta letos pa je Avstrija čisto nepričakovano odstopila od tega sodelovanja.
Ki se nahaja v Novice
Raziskava OECD o alpskem prometu, sprejemljivem za okolje: Možno brez revolucije
Avtor zopemaster objavljeno 30.04.2000 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:03 — shranjeno kot: , ,
"Alpski prostor je še posebej občutljivo področje, na katerega zaradi topografskih značilnosti in obsega prometa na zelo majhni površini močno vplivajo obremenitve okolja, ki jih povzroča promet." To je izjava iz predgovora raziskave, ki so jo januarja v Chamberyju predstavili avtorji pilotskega projekta EST (trajnostni in za okolje sprejemljiv alpski promet) pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Projekt so skupaj pripravile Avstrija, Francija in Švica. Študijo so opravili v okviru raziskovalnega projekta OECD o trajnostnem in za okolje sprejemljivem prometu.
Ki se nahaja v Novice
Promet v Alpah onesnažuje zrak
Avtor zopemaster objavljeno 30.04.2000 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:03 — shranjeno kot: , , ,
Rezultate meritev kakovosti zraka je pogosto potrebno interpretirati, včasih pa vodijo v prav nenavadne sklepe: številke, s katerimi trenutno razpolagajo v Chamonixu in dolini Maurienne, kažejo, da odsotnost tovornih vozil v dolini Chamonixa od nesreče v montblanškem predoru naprej ni imela nobenega pozitivnega vpliva na kakovost zraka, tranzit dvojnega števila tovornjakov skozi dolino Maurienne pa nobenega negativnega. Te meritve so bile opravljene na podlagi zahtevnih tehničnih standardov, pravilno pa jih lahko interpretiramo le v primeru, če smo jih opravili na ustreznih lokacijah in če jih povežemo z drugimi vplivnimi vrednostnimi ter upoštevamo lokalne vremenske razmere.
Ki se nahaja v Novice
Resoluciji o prihodnjem razvoju železnice na območju regije Bodensko jezero
Avtor zopemaster objavljeno 01.07.2004 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:03 — shranjeno kot: , , ,
19. junija 2004 je potekala konferenca o prihodnosti železnice na območju Bodenskega jezera in Alpskega Rena, na kateri so udeleženci iz južne Nemčije, vzhodne Švice, Lihtenštajna in avstrijske zvezne dežele Vorarlberg sprejeli skupno resolucijo, v kateri zahtevajo, da se razpoložljiva finančna sredstva najprej namenijo za gradnjo železnice in šele nato za ceste ter da se sredstva, sicer dodeljena prestižnim projektom, uporabijo za izvedbo ukrepov komunalnega opremljanja zemljišč.
Ki se nahaja v Novice
Avstrija: pri kombiniranem prometu subvencije glede na dejansko opravljene prevoze namesto pavšalnih zneskov
Avtor zopemaster objavljeno 29.07.2004 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:04 — shranjeno kot: , , , , ,
Avstrija bo spremenila sistem za subvencioniranje kombiniranega prometa.
Ki se nahaja v Novice
Nove čezmejne kolesarske poti v nemškem jezikovnem prostoru
Avtor zopemaster objavljeno 29.07.2004 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:04 — shranjeno kot: , , , , ,
Nemško zvezno deželo Bavarsko in avstrijsko deželo Tirolsko od srede julija povezuje nova kolesarska pot "Via Bavarica Tyrolensis". Trenutno je dolga 225 km in vodi od Münchna do doline reke Inn, kasneje pa nameravajo traso podaljšati vse do Verone v Italiji in tako urediti pravo čezalpsko pot za kolesarje.
Ki se nahaja v Novice
Raziskovalni projekt o obremenjevanju okolja vzdolž alpskih glavnih prometnic
Avtor zopemaster objavljeno 04.05.2005 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:04 — shranjeno kot: ,
Letos se je v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIB - območje Alp začel izvajati projekt ALPNAP, pri katerem enajst raziskovalnih ustanov, univerz in javnih inštitucij iz Avstrije, Francije, Italije in Nemčije sodeluje pri nadzorovanju in zmanjševanju hrupa in obremenitev zraka zaradi prometa vzdolž glavnih alpskih prometnic.
Ki se nahaja v Novice
Začela se je prva faza projekta Monitraf
Avtor zopemaster objavljeno 02.06.2005 Zadnja sprememba 07.07.2021 01:04 — shranjeno kot: , ,
Kot uvod v prvo fazo projekta Monitoring of Road Traffic related Effects in the Alpine Space and common measures - Monitraf je bila pred kratkim organizirana delavnica, na kateri so sodelovali predstavniki iz Avstrije, Francije, Italije in Švice.
Ki se nahaja v Novice