Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Stališče: Za novo kulturo mobilnosti

04.11.2015 / alpMedia
Medtem ko v svetu potekajo prizadevanja za doseganje zavezujočih ciljev varstva podnebja, utirajo alpske države svojo pot na področju prometne politike v napačno smer. To je lahko tudi ugodna priložnost za spremembo mišljenja, je prepričan Andreas Pichler, namestnik direktorice CIPRE International.
Image caption:
Andreas Pichler, novi namestnik direktorice CIPRE International

Varstvo podnebja ne more biti učinkovito, če vanj ne vključimo prometa. V alpskih regijah odpade neposredno na področje mobilnosti petina do tretjina emisij. Koncept varstva podnebja, ki ne predvideva zmanjšanja emisij, ne more biti popoln. NVO in državljani morajo biti zato na tem področju še posebno pozorni ter od vlad zatevati sprejetje zavezujočih ciljev.

»Težav, s katerimi se srečujemo danes, ne moremo rešiti na enaki stopnji razmišljanja, ki nas je privedla do njih.« Izjava Alberta Einsteina, ki so jo potrdile tudi številne študije, velja tudi za vzpostavljanje prometnih omrežij, kar pa se pogosto izkorišča kot nekakšen protistrup za gospodarsko krizo. Prav v zadnjih letih gospodarske stagnacije in recesije številne regije raje spodbujajo dostopnost po cesti in vzpostavljanje povezav do večjih gospodarskih središč severno in južno od Alp, čeprav bi si morale prizadevati za inovacije in uveljavitev značilnih lokalnih proizvodov. Na območju Alp od sedemdesetih let dalje še nikoli ni bilo toliko projektov gradnje cest kot danes. Poleg tega je postalo jasno, da se z novimi prometnicami gospodarski problemi le prenašajo na regionalne krogotoke in se ne rešujejo. To so spoznali tudi v Omrežju občin Povezanost v Alpah, Društvu Alpsko mesto leta in CIPRI, ki v svojem pozivu Varstvo podnebja zdaj! od mednarodne skupnosti zahtevajo, da na podnebnem vrhu v Parizu sprejme stroge zakonodajne okvire, s katerimi bi bilo mogoče preprečevati vzroke in posledice podnebnih sprememb. 

Obstaja pa tudi dobra novica: velika večina državljanov je stvari sama vzela v svoje roke. Kdor kupuje lokalne in podnebju prijazne proizvode, prispeva k temu, da bodo veletrgovci in špediterji začeli spreminjati dosedanji način svojega poslovanja, obenem pa tudi podpira ustvarjanje novih delovnih mest in regionalno podjetništvo. Kdor pri lastni mobilnosti ravna podnebju prijazno, s tem že pomembno prispeva k uveljavitvi daljnosežnih sprememb.   

Številni uspešni primeri iz gospodarstva in turizma kakor tudi zglednih občin alpskega loka dokazujejo, da se podnebju in ljudem prijazna mobilnost začne v glavah in ne pri gradnji cest. Prometni tok moramo usmerjati z denarnico, od naših regij pa zahtevati vlaganje v miselnost ljudi in sodobne rešitve za mobilnost. Dober prikaz, kako lahko to uspe, ponuja dokument Poti k novi kulturi mobilnosti, v katerem CIPRA pojasnjuje svoje stališče glede tega vprašanja. 

www.cipra.org/sl/stalisca/varstvo-podnebja-zdaj

www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije/varstvo-podnebja-zdaj

www.cipra.org/en/positions/transport-sufficiency-towards-a-new-sustainable-mobility-culture (en)

shranjeno pod: alpMedia 08/2015, Stališče