Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Varstvo podnebja zdaj!

05.11.2015
Ob mednarodnem strokovnem posvetu Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine izvajajo ukrepe, ki je 29. in 30. oktobra 2015 v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji potekala v samostanu Benediktbeuern v Nemčiji, so njegovi organizatorji skupaj z alpskimi občinami na podnebno konferenco Združenih narodov naslovili poziv, ki ga bo v Pariz odnesla parlamentarna državna sekretarka v Zveznem ministrstvu za okolje Rita Schwarzelühr - Sutter.
Image caption:
Marc Nitschke («Povezanost v Alpah»), Rita Schwarzelühr-Sutter (državni sekretarki), Katharina Conradin (CIPRA International), Thierry Billet («Alpsko mesto leta»)

 „Alpe so regija, ki se še posebno občutljivo odziva na podnebne spremembe. V gorskem svetu se je temperatura v zadnjih sto letih zvišala za dvakrat toliko, kot znaša globalno povprečje; od petih bavarskih ledenikov bo kmalu ostal le še en sam. Spreminjanje podnebja korenito spreminja tudi alpski ekosistem, to pa ima dramatične posledice za prebivalce alpskih občin. To je razlog, da smo si postavili velikopotezen cilj: do leta 2050 želimo na Bavarskem zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na prebivalca in leto na manj kot dve toni.“ S temi besedami je Ulrike Scharf, bavarska ministrica za okolje in varstvo potrošnikov, odprla strokovni posvet z mednarodno udeležbo.

Rita Schwarzelühr - Sutter je v svoji sklepni besedi drugega dne posveta pohvalila zlasti velika prizadevanja alpskih občin na področju varstva podnebja, ki so razvidna iz številnih projektov in pobud, predstavljenih na posvetu. „Tokratna konferenca in poziv alpskih občin nam v pogajanja, ki se bodo začela čez nekaj tednov v Parizu, vnašata zagon, obenem pa kažeta, da so mesta in občine v alpskem prostoru pomemben in zanesljiv partner pri uresničevanju zahtevnih podnebnih ciljev. V ta namen potrebujejo podporo in jasna napotila za konkretno delovanje. In za to se bomo zavzeli v Parizu,“ je poudarila parlamentarna državna sekretarka.

Alpske občine imajo na področju varstva podnebja vodilno vlogo. Razpolagajo z znanjem o podnebnih spremembah, številne od njih so že zdaj aktivne v različnih sektorjih. Da bi bile občine pri varovanju podnebja uspešne, potrebujejo pomoč držav, Evropske unije in mednarodne skupnosti. To je tudi razlog, da so se prireditelji strokovnega posveta – CIPRA International, Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ in Društvo Alpsko mesto leta – v skupnem pozivu obrnili na Združene narode in njihove člane, ki se bodo udeležili 21. konference pogodbenic (COP 21) Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) v Parizu, pri tem pa so jih podprle številne občine iz sedmih alpskih držav. „Da bodo ukrepi v naših občinah učinkoviti, potrebujemo podporo na višji ravni,“ je opozoril Marc Nitschke, župan občine Übersee in predsednik Omrežja občin „Povezanost v Alpah“. Tudi sicer prilčakuje Nitschke od Združenih narodov zavezujočo in načelno konvencijo o podnebju ter ambiciozno zastavljene podnebne cilje, ki bodo občine okrepile v njihovem delovanju.

Z dobrimi idejami in uspešnimi koncepti je treba seznanjati tudi druge

Dvodnevna konferenca v Benediktbeuernu, ki se je je udeležilo okoli 120 posameznikov iz vseh alpskih držav, je bila tudi priložnost za izmenjavo informacij in izkušenj med predstavniki občin kakor tudi za poglobljeno obravnavo številnih vprašanj, ki občine zaposlujejo pri uresničevanju njihovih prizadevanj za varstvo podnebja, npr. kako naj občine privabijo svoje prebivalce, da bodo postali aktivni državljani na področju varstva podnebja, katere vzorce mišljenja bo treba pri tem preseči, kako naj deluje sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, kako doseči dolgoročno financiranje izvajanja ukrepov za varstvo podnebja. Prav tako so bili na konferenci predstavljeni in skupaj pripravljeni odgovori na zgornja vprašanja. Predavatelji, ki so prišli iz vseh alpskih držav, so osvetlili izzive, instrumente in uspešne koncepte, ki bi jih lahko za uspešno delovanje na tem področju uporabile občine, strokovnjaki, t. i. občinski menedžerji, ki so v nemških občinah Kempten in Sonthofen zadolženi za varstvo podnebja, pa so pojasnili, kako je mogoče to področje bolje vključiti v vsa vprašanja na ravni občine. Podporo je zagotovila Nacionalna pobuda za varstvo podnebja, ki deluje pod okriljem nemške zvezne vlade.

Udeleženci posveta so lahko obiskali tudi tržnico idej, na kateri so bili predstavljeni primeri dobre prakse in koristne ideje iz celotnega alpskega prostora, med drugim o recikliranju ogljikovega dioksida z upravljanjem tal na avstrijskem južnem Koroškem, o izvajanju skupnega in podnebju prijaznega javnega naročanja kakor tudi odstranjevanja odpadkov v avstrijskem Vorarlbergu, o uresničevanju konceptov trajnostne mobilnosti skupaj z lokalnimi podjetji v francoskem Grenoblu ali pa o procesu ozaveščanja o podnebju prijaznem ravnanju v nemškem Benediktbeuernu, ki se začne že pri otrocih.

Izvedbo konference sta finančno podprla Nemški zvezni sklad za okolje in (DBU) in Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev (BMUB).

Rezultati konference bodo v kratkem objavljeni na www.cipra.org/de/klimatagung2015.

Besedilo poziva in izjava o podpori sta objavljena na www.cipra.org/sl/stalisca/varstvo-podnebja-zdaj 

 

Za dodatna vprašanja so vam na voljo:

Claire Simon, direktorica CIPRE International; , +423 237 53 01

Katharina Kling, direktorica Omrežja občin Povezanost v Alpah; , +49 8642 6531

Magdalena Holzer, sekretariat Društva Alpsko mesto leta; , +423 237 53 13

shranjeno pod: Podnebna politika