Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Prizadevanja za ohranitev naravnih bogastev

11.03.2020 / alpMedia
O mokriščih, učnih travnikih in suhih zidovih: krepitev naravne pestrosti je bil cilj petih pilotnih regij, ki so sodelovale pri vsealpskem projektu – ta se je uspešno zaključil marca 2020.
Image caption:
Izmenjava izkušenj sredi narave – člani in članice mednarodne ekipe projekta speciAlps na planoti Pian dell´Alpe v Piemontu/I. © Magdalena Holzer, CIPRA International

Mokrišča in kamnite stepe so značilnost »Magredi«, ki je izredno posebna pokrajina v italijanski Furlaniji. Vendar pa je tamkajšnja vrstno pestra pokrajina danes ogrožena zlasti zaradi konfliktov, ki pri njeni rabi nastajajo med kmetijstvom, turizmom in varstvom narave. Da bi opozorili na vrednost, ki jo ima naravna pestrost za regijo, je bilo v okviru projekta speciAlps organizirano izobraževanje za pridobitev statusa naravovarstvenih nadzornikov, v katero so bili vključeni otroci, ti pa so nato svoja doživetja posredovali staršem in prijateljem. Pilotni projekti, kot je omenjeni, spodbujajo regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora in omogočajo doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo, je opozorila Magdalena Holzer, vodja projekta speciAlps. Lokalne ekipe speciAlps z izkušenimi koordinatorji so oblikovale in spremljale izvedbene projekte v vseh pilotnih regijah.« Ena od njih je tudi Vida Černe, ki v vlogi koordinatorke skrbi za slovensko pilotno regijo v Julijskih Alpah. Ekipa slovenskih udeležencev projekta speciAlps je na primeru učnega travnika opozorila na posledice različnih metod gospodarjenja na biotsko raznovrstnost tamkajšnjih površin. Ključnega pomena pri tem je vključevanje lokalnega prebivalstva v projekt, je opozorila Vida Černe in  dodala: »Ljudem mora biti dana možnost, da povedo, kaj bi bilo treba v prihodnje storiti v njihovi občini.«

Pet pilotnih regij, ena zbirka primerov

Suhi zidovi, imenovani clapiers, so v francoski dolini Verdon grajene strukture, ki so bile nekdaj najpogostejši način zamejevanja obdelovalnih zemljišč, obenem pa preprečujejo erozijo tal in imajo pomembno vlogo pri ohranitvi biotske raznovrstnosti. Leta 2019 je bila izvedena obnova stare pohodniške poti, vzdolž katere so bile postavljene informativne table, ki nas danes seznanjajo s suhimi zidovi in pašnim gospodarstvom v Provansi. V avstrijski dolini Grosses Walsertal so s posebno napravo, imenovano eBeetle, na izjemno vrstno pestrih travnikih zbirali lokalna semena. Piemontska pilotna regija je na temo naravne pestrosti organizirala ekskurzije za šolarje in obravnavala trajnostno gospodarjenje kulturne pokrajine, ki jo oblikujejo vinogradi in kostanjeva drevesa. Konec marca 2020 bo izšla zbirka informacijskih brošur, ki bodo vsebovale informacije o vseh pilotnih regijah in projektnih aktivnostih. Brezplačna naročila sprejema CIPRA International.

 

Nadaljnje informacije:

www.cipra.org/sl/specialps
www.alpenallianz.org/sl/projekti/specialps

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

speciAlps je projekt, pri katerem sodelujeta Omrežje občin Povezanost v Alpah in Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA). Finačno ga podpirajo nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) ter fundaciji Heidehof Stiftung in pancivis Stiftung.