Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Zlato in diamanti za biotsko raznovrstnost

15.11.2017
Projekta speciAlps se udeležuje pet regij z alpskega območja. Namen projekta je »pozlatiti« naravo na območju sodelujočih občin.
Image caption:
Več kot čudovito: travnik, ki različnim vrstam zagotavlja preživetje.

Mokrišča, suha travišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki občinam na območju Alp zaradi svoje velike biotske raznovrstnosti dajejo veliko vrednost. Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost življenja v delujočem naravnem prostoru. Potenciali tega prostora še zdaleč niso izčrpani. In to je izhodišče skupnega projekta CIPRE International in Omrežja občin Povezanost v Alpah – speciAlps. Živalske in rastlinske vrste ter naravni habitati so naravno bogastvo, ki leži pred domačimi vrati in katerega vrednost bo priznana – tako rekoč »pozlačena« – v okviru projekta. Tako lahko, denimo, zelene površine postanejo biotopi ali suha travišča, uredijo se učne poti ali pa zasaditve zelenih pasov vzdolž polj.

Zdaj je že znano, katerih pet pilotnih regij bo sodelovalo pri projektu: regija GAL Escartons e Valli Valdesi (Piemont/I), Slovenske Alpe (Slovenija), Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (Furlanija/I), Vorarlberg/A in Communauté de communes Alpes Provence Verdon/PNR des Préalpes d’Azur/F. Prva faza predvideva vzpostavitev projektnih ekip v vseh regijah. Ekipe, ki bodo sestavljene iz predstavnikov politike, javnih organov in državljanov, bodo opravile analizo potencialov domače regije, na podlagi katere bodo pilotne regije nato izdelale načrt konkretnih ukrepov in dejavnosti, ki se navezujejo na lokalno naravno bogastvo, in jih udejanjile. Projektne ekipe bodo ves čas procesa spremljali usposobljeni lokalni koordinatorji in jim tudi individualno svetovali. International in Omrežje občin v okviru projekta zagotavljata strokovno znanje in izkušnje, imata pa tudi vlogo koordinatorjev na lokalni ravni. Mednarodno povezovanje in izmenjava med posameznimi pilotnimi regijami je nadaljnji pomemben element, s pomočjo katerega se udeleženci lahko učijo drug od drugega in si med seboj koristijo. Antonio Zambon, koordinator omrežja v Furlaniji, je zadovoljen: »Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane je zelo zainteresirano za odkrivanje in ohranjanje našega naravnega bogastva. To ne bo prispevalo le k biotski raznovrstnosti, temveč tudi h kakovosti življenja, prav tako pa prineslo koristi našim prebivalcem, otrokom in naravi.«

Projekt speciAlps izvajata CIPRA International in Omrežje občin Povezanost v Alpah, sofinancira ga nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, gradnjo in varnost reaktorjev, prav tako pa ga finančno podpirata še fundaciji Heidehof Stiftung in pancivis Stiftung. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/AT.

 

Več informacij na:

www.cipra.org/sl/cipra/international/projekti/tekoci-projekti/specialps , www.alpenallianz.org/sl/projekti/specialps