Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Sporočila za medije

Krepitev ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti v Alpah je nuja

01.07.2019
Maja objavljeno poročilo Medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES) opozarja na globalno izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. Območje Alp pri tem ni izvzeto. Kako lahko k ohranitvi naravne pestrosti pripomorejo alpska mesta in občine, preverjajo udeleženci projektov speciAlps in UrbaBio.
Image caption:
(c) Markus Burtscher

Mokrišča, suha travišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki občinam na območju Alp zaradi svoje velike biotske raznovrstnosti dajejo veliko vrednost. Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost življenja v delujočem naravnem prostoru. Potenciali tega prostora še zdaleč niso izčrpani. In to je izhodišče speciAlps, skupnega projekta CIPRE International in Omrežja občin Povezanost v Alpah.  

Ukrepe izvaja pet pilotnih regij

Avstrijska pilotna regija Grosses Walsertal v okviru projekta speciAlps zbira semena domačih sort cvetja in v javnem prostoru ureja nove površine, namenjene zasaditvam s cvetlicami. »Že manjše tovrstne površine so lahko pomembni habitati za žuželke in ptice v smislu nekakšnih stopnih kamnov,« je opozorila regionalna projektna koordinatorka Katrin Lönig iz Avstrijskega inštituta za ekologijo. Poleg doline Walsertal sodelujejo pri projektu speciAlps še štiri alpske regije: občina Villars - Colmars, ki je vključena v francosko pilotno regijo Communauté de communes Alpes Provence Verdon/PNR des Préalpes d’Azur, ureja novo tematsko pot. Pri tem sodeluje tudi študentka krajinskega načrtovanja Aude Warter, ki je poudarila, da ima v regiji zelo pomembno vlogo planinsko pašništvo, zato bo nova pot odlična priložnost, da pri pohodnikih in družinah vzbudi zanimanje za naravo v tej dolini. Za podoben pristop so se odločili v dolini Valli Valdesi v Piemontu/IT, kjer načrtujejo ureditev učnih poti in organizirana vodenja po območju Natura 2000, pa tudi delavnice in informativno kampanjo na šolah. »Povedano v prispodobi: ljudje v Alpah sedijo na skritem zakladu, a pogosto ne prepoznajo njegove vrednosti ali pa se te vrednosti ne zavedajo,« je prepričan Francesco Pastorelli, koordinator projekta speciAlps v Piemontu. V drugi italijanski pilotni regiji, v Furlaniji, kjer ležijo tudi Furlanski Dolomiti, ki so vpisani na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, želijo pri učencih in dijakih spodbuditi razumevanje ekoloških povezav in okrepiti njihovo ozaveščenost o zavarovanih območjih. »Projekt speciAlps nam omogoča izvedbo interdisciplinarnih izobraževalnih tečajev, na katerih lahko otroci oblikujejo in izdelujejo raziskovalna orodja zase ali druge in eksperimentirajo z njimi,« je povedala Chiara Aviani (Ecomuseo Lis Aganis) iz pilotne regije Valli e Dolomiti Friulani/IT. V pilotni regiji Slovenske Alpe pa se osredotočajo na trajnostno kmetijstvo na območju Kranjske Gore in Kamnika, kjer so zakupili vzorčni travnik, na katerem bodo v naslednjem petletnem obdobju spremljali stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti. »Projekt speciAlps spodbuja občine k aktivnemu razpravljanju o pomenu narave ter njeni ohranitvi in ogroženosti,« je opozorila Barbara Strajnar, zadolžena za izvajanje projekta v občini Kamnik. Projekt prav tako podpira idejo o nadaljevanju postopka ustanavljanja regijskega parka na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Njena kolegica Vida Černe iz Kranjske Gore je k temu dodala: »Prebivalcem regije želimo pokazati, da narava ni človekov sovražnik, temveč je vir njegovega preživetja. Varstvo narave je tako ključnega pomena za turizem kakor tudi za ekonomski razvoj.« Drugo srečanje udeležencev projekta iz vseh petih regij, namenjeno izmenjavi izkušenj in znanj, je potekalo od 17. do 19. junija 2019 v kraju Fenestrelle v Piemontu/IT.   

Projekt speciAlps poteka od aprila 2017 do marca 2020, finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).

Izmenjava izkušenj med alpskimi mesti

Medtem ko projekt speciAlps spodbuja boj proti zmanjšanju biotske raznovrstnosti na območju alpskih občin z izvajanjem konkretnih ukrepov, projekt UrbaBio biotsko raznovrstnost krepi z izmenjavo izkušenj med alpskimi mesti. Cilj obeh projektov je naravo vnovič približati človeku. Kot je povedala Claire Simon iz društva Alpsko mesto leta, se mesta širijo in zavzemajo vedno več prostora, zato je pomembno, da upoštevajo vidike biotske raznovrstnosti, naj bo to v obliki ekološkega gospodarjenja z zelenimi površinami, v urbanizmu ali pa z vključevanjem lokalnega prebivalstva v doseganje ciljev. V francoskem Annecyju, enem od štirih partnerskih mest v projektu UrbaBio, imajo ključno vlogo sodelavci, ki so zadolženi za urejanje vrtov in zelenic, načrtujejo pa tudi renaturacijo struge reke Thiou in zasaditev javnih skupnostnih vrtov.

V alpskih mestih so tako že spoznali, da lahko tudi sami pripomorejo k ohranjanju naravnih življenjskih prostorov in biotske raznovrstnosti; projekt Urbabio jim pri tem ponuja enkratno priložnost za vzajemno učenje, kako posamezne ukrepe izpeljati v praksi. Predstavniki mest, ki sodelujejo v projektu UrbaBio, so se doslej srečali na štirih študijskih potovanjih, vsakokrat v enem od sodelujočih alpskih mest (Annecy/FR, Belluno/IT, Chambéry/FR, Trento/IT). 

Več informacije o projektih:

www.cipra.org/sl/specialps

www.alpenstaedte.org/sl/projekti/urbabio/projekt-tour-des-villes-urbabio

 

Sporočilo za medije in fotografije v kakovosti, primerni za tisk, si lahko presnamete z naslednjega naslova: www.cipra.org/sl/sporocila-za-medije

Za morebitna vprašanja vam je na voljo:

Magdalena Holzer, vodja projekta, CIPRA International, magdalena.holzer@cipra.org, +423 237 53 13

CIPRA – raznolika in pestra organizacija

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in regionalnim odborom v sedmih alpskih državah. Zastopa več kot sto društev in organizacij. CIPRA se zavzema za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalno raznovrstnost in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

www.cipra.org

 

 

shranjeno pod: speciAlps