Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Okvirni pogoji

18.04.2018
Image caption:
© Cristian Castelnuovo

Ljudje potrebujemo socialne inovacije

Socialne inovacije je mogoče oblikovati tako rekoč povsod. Pa vendarle obstajajo dejavniki, ki v večji meri pospešujejo njihovo nastajanje kot drugi. Primerni okvirni pogoji, kot so prostor za nastanek idej, možnosti za prilagajanje spremembam ali zagotovljena institucionalna podpora, niso vedno na voljo in jih je treba, če je le možno, najprej ustvariti. Ključni dejavnik pa so v vsakem primeru ljudje, ki v tem procesu sodelujejo.

Socialne inovacije ne nastajajo kot posamični ločeni projekti, temveč se izoblikujejo s sodelovanjem različnih ljudi, ki verjamejo v skupno stvar. Pri tem ima pogosto odločilno vlogo način življenja posameznikov. Ključnega pomena za željo po spremembi so osebne izkušnje in neposredna vpletenost. Če je ta želja skupna več ljudem, se lahko tako vzpostavi skupnost, ki bo v proces prinesla nov zagon.

Mesto ali podeželje?

Pri iskanju odgovora na vprašanje, kje najpogosteje nastajajo socialne inovacije, so opažanja zelo različna. Medtem ko nekateri zaradi dobro izobraženega in povezanega prebivalstva ter  bogate ponudbe kulturnih inštitucij in dogodkov urbano okolje pogosto ocenjujejo kot idealno okolje za nove pobude, pa drugi menijo, da je podeželje tisto, ki za proces nastajanja socialnih inovacij zagotavlja najboljše razmere, saj je v tem prostoru povpraševanje po alternativnih strukturah, organizacijskih oblikah in mrežah kar precejšnje. Spet tretji vidijo največji potencial v srečevanju različnih ljudi, skupin in prostorov, s tem pa tudi v srečevanju urbanih in podeželskih pogledov.

K ciljem usmerjeno spodbujanje

Idej za spremembe je veliko, njihovo uresničevanje pa je velik izziv. V takem procesu lahko utirajo pot in pomagajo pri odpravljanju največjih ovir prav vsi – posamezniki, javni organi, podjetja. Tako lahko občine dajo na razpolago prostor, kjer se srečujejo ljudje in si med seboj izmenjujejo svoje izkušnje in znanje. Nastajanje socialnih inovacij lahko javne in zasebne ustanove spodbujajo tako, da prispevajo manjkajoča finančna sredstva. Organizacije, združenja in društva si lahko medsebojno delijo stike in mreže. Obstoječe pobude tako pripomorejo k večji podpori, prepoznavnosti in podpori socialnih inovacij.

 

Viri in nadaljnje informacije:

Predstavitev