Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Ključni motiv

09.12.2015

Za·dost·nost

Image caption:

Beseda »zadosti« izraža mero, ki ustreza potrebam.

Model blaginje zahodnih industrijskih držav velja v svetu za zgled. Širšim slojem ne omogoča le zadovoljevanja osnovnih potreb, kot so hrana, varnost ali izobrazba, temveč tudi pridobivanje številnih drugih dobrin, ki niso nujne za preživetje, npr. potovanja v oddaljene države, elektronske naprave ali počitniška stanovanja – potrošnja takih materialnih dobrin dosega v strukturi celotne potrošnje okoli 75 odstotkov. Cena je torej visoka: ker je naša potrošnja vedno večja, si stalno prizadevamo za višji zaslužek in vedno več delamo.

Živimo na račun drugih delov sveta, prihodnjih generacij in narave. Zahodni model blaginje vedno bolj drsi v konflikt s trajnostnim razvojem. S trdnim namenom, da bo upoštevala načela zadostnosti, obenem pa odgovorila na vprašanje, kaj resnično potrebujemo, bo CIPRA v okviru projekta alpMonitor obravnavala področja delovanja 'narava in človek'‚ 'prostorsko načrtovanje', 'turizem', 'prebivanje in zaposlitev' ter 'socialne kompetence'.

Viri in druge informacije:


Par·ti·ci·pa·ci·ja

Image caption:

Beseda je izpeljanka latinskega »participatio«, kar pomeni (so)udeležbo, sodelovanje, soodločanje, vključevanje. 

Da bi se lahko hitreje in bolje odzivali na spremembe in izzive v Alpah, so potrebne nove in odprte oblike oblikovanja javnega mnenja in sprejemanja odločitev. Participativni postopki zahtevajo medsebojno zaupanje, preglednost delovanja, dostop do informacij ter sposobnost  sodelovati v dialogu in prisluhniti drug drugemu. Tega bi se morala naučiti ne le vladajoča elita, temveč tudi vsi prebivalci Alp, ki bodo tako ostali neodvisni in sposobni ukrepati.

S to zahtevo bo CIPRA v okviru projekta alpMonitor  obravnavala področja delovanja 'narava in človek'‚ 'prostorsko načrtovanje', 'turizem', 'prebivanje in zaposlitev' ter 'socialne kompetence'.

Viri in več informacij:


So·li·dar·nost

Image caption:

Beseda solidarnost je izpeljanka latinskega »solidus«, kar pomeni trden, gost, čvrst, povezanost podobno mislečih ali po položaju izenačenih posameznikov s skupnostmi in prizadevanje za skupne vrednote.

Mnogo ljudi v Alpah je odvisnih od solidarnosti, pa naj gre za solidarnost med različnimi alpskimi prebivalci, regijami ali pa Alpami in njihovimi okoliškimi regijami. Starejše generacije so največkrat premožnejše in poleg tega še v večini, mlajše generacije pa so odvisne od njihove solidarnosti. A po drugi strani so mladi tisti, ki polnijo pokojninsko blagajno.
V Alpah se regije med seboj zelo razlikujejo: obstajajo mestne in podeželske, dobro dostopne in odročne, finančno močnejše in šibkejše. Če bodo med seboj delovale solidarno, bodo dosegle več. Alpe so namreč odvisne tudi od solidarnosti preostale Evrope – in seveda obratno: voda in elektrika tečeta navzdol, turistični tokovi in tok ustvarjanja dodane vrednosti navzgor.

Na podlagi načela solidarnosti bo CIPRA v okviru projekta alpMonitor obravnavala področja delovanja 'narava in človek'‚ 'prostorsko planiranje', 'turizem', 'prebivanje in zaposlitev' ter 'socialne kompetence'.