Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ko sodelovanje postane „ful kul“

10.09.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Mladi iščejo status, zabavo in možnosti izoblikovanja. In ravno tako pomemben kot njihova motivacija je okvir, v katerega se lahko vključijo.
Image caption:
Svet, v katerem živijo – Projekti sodelovanja morajo odražati realno sliko življenja mladostnikov. © Anita Bonetti
Mladi se sami odločajo, ali si bodo prizadevali za neko stvar ali temo ali ne. Možnost sodelovanja bodo sprejeli kot prednost, če bo to ustvarjalo status in če bo njihova vloga pri tem odgovorna. Takrat je za mlade sodelovanje "ful kul". Dejavnik zabave je še en vidik, ki ga je treba upoštevati. Mladim se zdi "the best" in potrjuje njihovo osebnost, če lahko soodločajo in nekaj dosežejo. Možnosti za sodelovanje mladih morajo biti pregledne, jasne in pristne, predvsem pa morajo biti povezane z njihovo življenjsko realnostjo. Pedagoške igrice namreč hitro spregledajo in jih odklanjajo.
V zadnjih letih so bili razviti številni modeli in oblike, kako pritegniti mlade v procese sodelovanja in odločanja. Spekter udeležbe mladih je tako raznolik, kot so tudi teme in možnosti, ki vabijo mlade k sodelovanju. Za uspeh so odločilnega pomena krajevne in regionalne možnosti, danosti, teme in lastne želje: če okvir mladim ne ustreza, se vanj ne bodo vključili.
Ker je obdobje, v katerem se mladi lahko vključijo še preden odrastejo, kratko, so modeli sodelovanja mladih podvrženi posebni dinamiki. "Življenjska doba" nekega modela je odvisna od zagotovljene strukture in pripravljenosti odraslih, da bi mlade resnično vključili v procese odločanja in upravljanja.
Mladi so se znašli v središču pozornosti s strani javnosti. Zdi se, da so prepoznane priložnosti in možnosti, kako preko procesov sodelovanja mladih in participativnih procesov oblikovati načrte, ki so trajnostno zasnovani in usmerjena v prihodnost. V zadnjem desetletju so bile na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni v številnih krajih ustanovljene strokovne službe, ki se ukvarjajo prav s sodelovanjem mladih in njihovo udeležbo v procesih odločanja in upravljanja. Te službe so med seboj tesno povezane, njihova ustanovitev pa je bila možna šele ob politični podpori. S pomočjo teh služb in pobud so bili izvedeni številni projekti z različno tematiko, med drugim izpeljani tudi s finančno podporo Evropske unije, kot kaže primer programa "Mladi v akciji". Nacionalni in mednarodni projekti se večinoma končajo, ko se preneha izvajanje določenega projekta in ko ni več sredstev, ki so temu namenjena. Zaželeno pa je, da bi sodelovanje mladih postalo del socialne politike in da njene vrednosti ne bi bilo treba vedno znova utemeljevat.

Anita Bonetti, JugendInitativ Vorarlberg (Mladinska pobuda Vorarlberg)
www.jugendinitiativ.at (de)
*********************************************
Vir: Alpe na odru, št. 97 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5017)