Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Demokracija, evropsko državljanstvo in solidarnost

Sooblikovanje prihodnosti: mladi iz Lihtenštajna so sami postavili sončno elektrarno. © Verein Jugend Energy

Program Evropske unije "Mladi v akciji" v ospredje ne postavlja rezultatov, temveč učne izkušnje. Mladim je podpora zagotovljena v različnih fazah projektov, ki jih izvajajo, in skladno z njihovimi individualnimi potrebami.
Tako se je denimo ena od skupin mladih odločila, da bo vse strešne površine v Lihtenštajnu opremila s fotonapetostnimi moduli. Projekt so začeli na strehi poštne zgradbe v Schaanu, na katero so sami postavili 400 kvadratnih metrov veliko sončno elektrarno, z donosi, ki naj bi jih dosegli s postavitvijo sončnih celic, pa bodo lahko financirali nove projekte. Mladi izvajalci za vse faze svojega projekta, torej od načrtovanja prek financiranja do refinanciranja, skrbijo sami oz. je za to zadolženo društvo "Jugend Energy", katerega člani so.
Ta nevsakdanji projekt je med drugim omogočilo začetno financiranje, za katerega je mogoče zaprositi v okviru programa Evropske unije "Mladi v akciji". Program je namenjen mladim med 13. in 30. letom, ki naj bi se aktivno vključevali v sooblikovanje prihodnosti Evrope in nekatere projektne ideje tudi uresničevali v praksi (gl. uokvirjeno besedilo). V središču programa sta kulturna raznolikost in udejstvovanje mladih Evropejk in Evropejcev, predvsem tistih, pri katerih so se povečale potrebe po podpori. Namen programa je, da bi mladi razvili občutek za aktivno evropsko državljanstvo kakor tudi za solidarnost in toleranco do drugih. Ciljna skupina so vse mlade osebe, ne glede na njihovo izobrazbeno, socialno in kulturno ozadje.
Program sestavlja več različnih akcij, kot so npr. socialne akcije, pobude za projekte ter programi izmenjave in usposabljanja. Po pooblastilu lihtenštajnske vlade in Evropske komisije je v Lihtenštajnu za usklajevanje programa "Mladi v akciji" zadolžen "aha - Tipps & Infos für junge Leute" ("aha - nasveti in informacije za mlade"), tj. nacionalni informacijski center za mladinske programe.

Potrebe so različne
"aha" spremlja mlade v različnih fazah njihovih projektov. Usposabljanje poteka različno, glede na potrebe posameznih skupin in glede na potek projektov: lahko se zgodi, da določena skupina potrebuje pomoč od prve ideje pa do načrtovanja, medtem ko bo druga pomoč potrebovala le pri izvajanju projekta ali delovanju na področju odnosov z javnostmi. Program usposabljanja obsega različne elemente, ki segajo od strokovnega svetovanja o projektnem menedžmentu in pomoči pri povezovanju med partnerji ali sponzorji pa do mediacij pri nastanku konfliktov znotraj projektne skupine. Spremljanje procesa, skozi katerega gredo mladi pri oblikovanju in izvajanju lastnega projekta, je za neformalno učenje osrednjega pomena: mladi se učijo na napakah in izkušnjah v kriznih situacijah. Projekt "Mladi v akciji" v ospredje ne postavlja rezultatov, temveč učne izkušnje, pridobljene v skupinskem in projektnem procesu.
Program "Mladi v akciji" pa finančno ne podpira samo projektov, temveč tudi uči mlade, kako samostojno izvajati participativne projekte. Pogosto se dogaja, da se za mednarodne mladinske spremljevalce oz. inštruktorje izučijo nekdanji udeleženci mladinskih izmenjav. Na mednarodnem tečaju mladinskih spremljevalcev, ki ga vsako leto organizira skupina "aha" kot dvodnevni osnovni tečaj, se tako mlade odrasle osebe lahko naučijo, kako se vodijo skupine mladinskih izmenjav in kako spremljanje mladih poteka v različnih evropskih državah. Predhodno poznavanje mladinskega dela pri tem ni potrebno. Po končanem osnovnem tečaju se lahko udeleženci odločijo za nadaljevalne tečaje, namenjene seznanjanju z reševanjem konfliktnih situacij in s projektnim menedžmentom.
Mednarodni mladinski vodniki oz. inštruktorji so očitno precej iskani: ne nazadnje to dokazujejo številna vabila za sodelovanje v projektih mladinske izmenjave iz celotne Evrope, ki jih stalno dobivajo v Lihtenštajnu oziroma skupini "aha".

Virginie Meusburger-Cavassino, aha Liechtenstein
*********************************************
885 mi lijonov evrov za evropsko sodelovanje na področju delovanja mladih
"Mladi v akciji" je program Evropske unije, ki se je začel leta 2007 in bo trajal do konca leta 2013. Skupni proračun programa, namenjenega mladim med 13. in 30. letom, znaša 885 mio. evrov, iz katerih se finančna podpora zagotavlja različnim skupinam mladih, neprofitnim društvom in ustanovam na področju mladinskega dela v 31 državah. Poglavitni namen programa je namreč okrepiti evropsko državljanstvo, solidarnost in demokratično zavezanost mladih ter jim zagotavljati podporo pri vključevanju v projekte mobilnosti in sodelovanja v Evropi. V programu lahko sodelujejo tudi mladi iz držav, ki niso članice Evropske unije. V okviru programa "Mladi v akciji" je za mladinske delavce in voditelje na voljo portal SALTO, kjer so razpisana usposabljanja, katerih cilj je spodbujanje udeležbe mladih v različnih aktivnostih. Prav tako organizirajo usposabljanja tudi nacionalne agencije programa "Mladi v akciji".
www.salto-youth.net (en)
http://ec.europa.eu/youth (en/de/fr)
*********************************************
Vir: Alpe na odru, št. 97 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5017)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.