Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova resolucija CIPRE o varstvu podnebja

18.05.2006 / alpMedia
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je na današnji skupščini delegatov v Bad Hindelangu v Nemčiji sprejela resolucijo o varstvu podnebja in strategijah prilagajanja podnebnim spremembam. V resoluciji je Evropsko unijo, organe Alpske konvencije, alpske države ter vladne in nevladne organizacije pozvala k večjim prizadevanjem za varstvo podnebja in oblikovanju trajnostnih strategij za obvladovanje vedno hujših posledic spremenjenega podnebja, saj je ravno alpski prostor kot ekološko občutljivo območje močno izpostavljen globalnim podnebnim spremembam, ki jih povzroča tudi človek.
Resolucija zahteva - kjer je le mogoče - varčevanje z energijo. V ta namen so nujno potrebni finančnopolitični ukrepi, kot npr. dosledno vključevanje eksternih stroškov v stroške energije, kamor sodijo tudi posredni stroški, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, sprejem sistemskih pravnih določb, npr. določitev minimalnih standardov, ter programi podpore. CIPRA je tudi prepričana, da imajo alpske države zaradi svojih naravnih virov, kot so les, voda, sonce, veter in geotermija, vse možnosti, da postanejo vzorčna regija na področju obnovljivih virov energije.
Prav tako CIPRA v resoluciji poziva k preveritvi vseh srednje- in dolgoročnih investicij v turizem z vidika podnebnih sprememb. Obenem izraža dvom, da ukrepi kratkoročnega preprečevanja simptomov (npr. snežni topovi) predstavljajo trajnostne strategije za prilagajanje na podnebne spremembe. Varstvo in obnova sonaravnih gorskih gozdov, varovanje in določanje retencijskih prostorov ob vodotokih, renaturacija tekočih voda in omejevanje pozidave površin morajo spodbuditi prilagoditveno sposobnost narave. Nazadnje je CIPRA izrazila še zahtevo, da se z vidika podnebnih sprememb na novo izdelajo oz. preverijo karte za območja v Alpah, ki so ogrožena zaradi naravnih nesreč, pri čemer je treba ogrožena območja upoštevati zlasti pri načrtovanju poselitve in prometnic.
Besedilo resolucije je objavljeno v formatu PDF na naslovu www.cipra.org/sl/alpmedia/stalisca/89 (de/fr/it/sl).