Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vsealpsko uresničevanje rezultatov projekta Climalp

22.09.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Na začetka leta 2004 je začela CIPRA izvajati nov projekt Climalp . Na podlagi zbRanih rezultatov tega projekta je letos začela s kampanjo obveščanja, s katero bo naslednji dve leti ozaveščala širšo javnost o pomenu, ki ga imajo nizkoenergijske hiše, zgrajene iz domačega lesa, za varstvo podnebja in spodbujanje razvoja lokalnega gospodarstva. CIPRA želi torej z novo kampanjo prispevati k varovanju podnebja, trajnostnemu razvoju alpskega prostora ter uresničevanju Alpske konvencije in pripadajočih protokolov o hribovskih gozdovih in energiji.
Ur. V okviru projekta Climalp je CIPRA leta 2004 obravnavala energijsko učinkovite hiše iz domačega lesa v alpskem prostoru. Rezultati so objavljeni v štirih jezikih v poročilu, ki obsega sto strani na spletni strani (www.climalp.info). Zaključna predstavitev projekta, ki so se je udeležili predstavniki iz vseh regij, je izzvala veliko zanimanje prisotnih in je CIPRO spodbudila, da bo še naprej širila in uporabljala tako zbrano znanje v alpskem prostoru. Pri tem bodo osrednjo vlogo odigrali zlasti nacionalni uradi CIPRE v sedmih alpskih državah.

Izhodiščni položaji posameznih regij se med seboj razlikujejo
Ozaveščenost in poznavanje načina gradnje nizkoenergijskih hiš je razširjeno predvsem v nemško govorečem prostoru, medtem ko je v francoskem, italijanskem in slovenskem alpskem prostoru ta način gradnje manj poznan. Celo arhitekti in investitorji tovrstnih stavb pogosto ne poznajo možnosti, ki jih tak način gradnje ponuja, čeprav lahko v vseh regijah najdemo vsaj nekaj zanimivih nizkoenergijskih stavb. Tudi med političnimi predstavniki so prednosti spodbujanja take gradnje in sanacije nepoznane.
Ravno država lahko na tem področju veliko ukrene: po eni strani lahko z gradbenimi predpisi ustvari osnove za uporabo nizkoenergijske gradnje, po drugi strani pa prek subvencijske politike razpolaga z učinkovito obliko spodbude. Ne smemo zanemariti tudi vloge države kot investitorice.

Vsesplošno ozaveščanje.....
V naslednjem letu in pol bo namen razstav, ekskurzij in predavanj, ki bodo sledile, ozavestiti javnost o tej temi. Pri tem je najpomembnejše obveščanje in projektno delo v posameznih alpskih državah. Osebe, ki so v posameznih državah odgovorne za projekt, delujejo kot multiplikatorji. Trenutno v celotnem alpskem loku poteka določanje najpomembnejših akterjev, kot so znanstvene ustanove, arhitekti, različni uradi, pomembni dejavniki iz gozdnega in lesnega gospodarstva ter gradbeništva, s katerimi se vzpostavljajo stiki in potekajo dogovori za sodelovanje pri sestavi referatov in delo v občinah.
Skupaj je med izvajanjem projekta predvidenih okrog 30 različnih prireditev z izbranim občinstvom od Dunaja do Nice. Prireditve naj bi s posredovanjem in izmenjavo znanja še dodatno spodbudile arhitekte, načrtovalce in strokovnjake lesarske stroke, da bi tudi v prihodnje sodelovali med seboj. Tako lahko nastanejo tudi nacionalne mreže, ki bi povezovale mednarodne nosilce znanja.

…in konkretni projekti
Prireditve so pomembne tudi za uvajanje projektov v občinah. V vsaki od sedmih držav, kjer je sedež nacionalnih odborov CIPRE, naj bi začeli izvajati vsaj tri projekte nizkoenergijske gradnje z lesom (novogradnja ali sanacija), ki jih bo mogoče uporabiti kot vzorčne projekte za ogled na ekskurzijah in pri delu z mediji. Zainteresiranim občinam je treba nuditi podporo pri posredovanju strokovnjakov in znanja.
Ekskurzije, na katerih si udeleženci lahko ogledajo že obstoječe zgradbe kot primere dobrih praks, imajo tudi pomembno vlogo pri posredovanju znanja na področju nizkoenergijske gradnje. Ob tem bodo predstavljeni tudi vidiki ustvarjanja vrednosti na regionalni ravni s stalno krepitvijo verige lesa. Povezovanje dejavnikov od gozda do gradbene stroke je izziv, pri katerem so lahko obstoječe izkušnje v veliko pomoč.
shranjeno pod: Ekološka gradnja, Gradnja