Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

GozdNega

23.01.2020
Alpski sistem podnebnih ciljev 2050 za protokol Gorski gozd izpostavlja štiri ključne cilje, vsi pa so povezani z zdravstvenim stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe preko mnogoterih funkcij, ki jih gozdovi imajo. Za doseganje teh ciljev moramo z gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti.
Image caption:
Pahernikovi gozdovi, ©Jurij Diaci

S projektom GozdNega želimo problem neaktivnih lastnikov osvetliti tako med samimi lastniki gozdov kot tudi širši javnosti ter ob strokovni podpori interdisciplinarne-fokusne skupine najti mogoče rešitve. Oblikovati bomo inovativen model upravljanja z gozdovi, lastnike gozda izobrazili o negi gozda s poudarjeno socialno funkcijo ter okoljskih, družbenih in ekonomskih priložnostih takšnega vidika. Opravili bomo več pogovorov s strokovnjaki. Organizirali bomo posvet in oblikovali priporočila za izvajanje ciljev gorski gozd, namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem ter kot ključno komunikacijsko aktivnost projekta organizirali dogodek Ogenj v Alpah, namenjen mladim.

Image caption:

Izhodišča:

Svet ministrov Alpske konvencije je 2018 sprejel dokumenta: 

Aktivnosti projekta GozdNega

Partnerji: Združenje gozdarskih društev Slovenije - sekcija Prosilva, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center

Trajanje projekta: januar - oktober 2020

Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Podnebnega sklada 

Projekt je podprt preko Javnega razpisa ta sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v letu 2019 in 2020.