Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpski sistem podnebnih ciljev - priporočila za slovenski gorski gozd

14.12.2020
V okviru projekta GozdNega smo s strokovnjaki pregledali priporočila, ki jih za gorski gozd predvideva Alpski sistem podnebnih ciljev in pripravili smernice njihovo udejanjanje v Sloveniji.
Image caption:
Foto: K. Žakelj

Alpe so z vidika podnebne krize še posebej problematično območje: tamkajšnje temperature so se v zadnjem stoletju dvignile za skoraj 2 ºC – skoraj dvakrat več od povprečja severne poloble. Temu trendu se je skušal zoperstaviti tudi Posvetovalni odbor za Alpsko podnebje Alpske konvencije. Z Alpskim sistemom podnebnih ciljev je oblikoval sektorske podnebne cilje; v protokolu Gorski gozd so tako izpostavljeni štirje ključni sektorski cilji, vsi pa so povezani z zdravstvenim stanjem gozda in prilagodljivostjo gozda na podnebne spremembe.

Na posvetu Funkcije gozdov z vidika podnebnih sprememb, ki je potekal 12. novembra 2020, nas je zanimalo, ali tem ciljem sledimo tudi v Sloveniji oziroma kakšni ukrepi zoperstavljanja posledicam podnebne krize bodo nujni v prihodnosti.

V prvem delu posveta smo najprej prisluhnili referatom. O varovalni in zaščitni funkciji gozdov (Prostorsko modeliranje naravnih nevarnosti ter določanje varovalne in zaščitne funkcije gozdov) je predaval doc. dr. Milan Kobal z BF UL, o gorskih gozdovih kot ponorih ogljika, dr. Primož Simončič z Gozdarskega inštituta Slovenije. O sonaravnem upravljanjem gozdov v Sloveniji prof. dr. Jurij Diaci z BF UL ter o trajnostnem upravljanju gozdov v Sloveniji dr. Nevenka Bogataj z Andragoškega centra RS.

V drugem delu posveta smo z udeleženci ugotavljali, kako bi usmeritvam Alpskega sistema podnebnih ciljev lahko bolje sledili tudi v Sloveniji. Izpostavili smo predvsem: nujo po gospodarjenju z varovalnim gozdom in njegovi negi, razmejitvi med manj ter pomembnejšimi območja ter temu ustreznemu gospodarjenju; nujnost krepitve odpornosti gozdov, skrbi za ustrezno in kakovostno izvedeno nego gozda, spodbujanja kvalitetne, lokalne obrtniške produkcije in primernega sistema javnih naročil. Posledice podnebne krize nam prav tako narekujejo razmislek o možnosti uporabe tujerodnih drevesnih vrst primernih provenienc in na primernih rastiščih (ob jasno opredeljenih smernicah njihove uporabe). Udeleženci so večkrat poudarili, da moramo pri vseh prizadevanjih dati več poudarka in spodbud ljudem – uveljavljati njihovo znanje, izročilo in vrednote ter jim omogočiti, da svoje okolje, način življenja in prizadevanja doživljajo kot vredna.

Priporočila za uresničevanje Alpskega sistema podnebnih ciljev v Sloveniji so na voljo v priponki. 

Posvet je potekal v okviru projekta GozdNega, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Podnebnega sklada.