Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Publikacije

Področje gozdarstva in podnebne spremembe

Image caption:
Leto izida 2012
Avtor(-ji) Manfred J. Lexer
Izdal(a) CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Spletna stran: http://www.cipra.org
Kraj izida Schaan
Str. 32
Vrsta dokumenta PDF (de)
Spremenjene podnebne razmere vidno vplivajo na gozd. Nujno in smiselno prilagojeno gospodarjenje z gozdovi je treba zato načrtovati dolgoročno in pri tem upoštevati scenarije podnebnih sprememb. Gozdovi ne občutijo le vplivov podnebnih sprememb, temveč imajo tudi ključno vlogo pri prilagoditvenih ukrepih in ukrepih za varstvo podnebja, sposobnost vezave ogljika je odvisna od vitalnosti in rastne moči gozdnih sestojev.
CIPRA v svojem poročilu na 32 straneh predstavlja učinke podnebnih sprememb v gozdarstvu, poglavitne zahteve, ki jih je sama oblikovala za obravnavano področje, in primere dobre prakse podnebju prijaznega upravljanja gozdov na območju Alp. Pravi odgovor na podnebne spremembe morajo biti vitalni in sonaravni gozdovi!