Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Varstvo podnebja in prilagajanje podnebnim spremembam kot presečni temi

15.11.2017
Kako doseči, da bodo Alpe do leta 2050 postale podnebno nevtralno območje? Predsednika Podnebnega sveta Alpske konvencije Helmuta Hojeskyja smo vprašali, kateri so cilji in naloge sveta ter kako ta deluje.
Image caption:
Helmut Hojesky, predsednik Alpskega podnebnega sveta © BMLFUW Alexander Haiden

Gospod Hojesky, katere naloge opravlja Podnebni svet Alpske konvencije?

V okviru XIV. Alpske konference je bil ustanovljen Podnebni svet Alpske konvencije, ki naj bi na območju Alp med seboj povezoval obstoječe pobude in prizadevanja na področju preprečevanja podnebnih sprememb in podajal predloge za vzpostavitev konkretnega sistema ciljev Alpske konvencije o perspektivi, ki jo predstavlja »podnebno nevtralni alpski prostor«. Vse skupaj se bo odvijalo v skladu z evropskimi in mednarodnimi cilji. Poročilo o rezultatih bo predloženo na XV. Alpski konferenci.

Katere ukrepe je Svet Alpske konvencije za alpsko podnebje opredelil za dosego cilja, tj. vzpostavitve podnebno nevtralnega območja Alp do leta 2050?

Svet pripravlja konkretna navodila in ta so trenutno še v obliki osnutka. Je pa na podlagi celovitega pregleda obstoječih pobud na temo podnebnih sprememb in poročila – oboje je pripravil svet – že mogoče opredeliti možna področja delovanja. Na naslednji seji se bo svet posvetil priporočilom in izdelavi omenjenega sistema ciljev.

Katere so največje ovire pri izpolnjevanju teh nalog in pri doseganju tega cilja?

Preprečevanje podnebnih sprememb in prilagajanje njihovim posledicam sta presečni temi, ki se pojavljata tudi v okviru delovanja skoraj vseh delovnih skupin in platform Alpske konvencije. Največji izziv je vprašanje, kako te teme najučinkoviteje vključiti v prihodnje mandate in tekoče dejavnosti vseh teh delovnih področij.

Kako je v svet vključena civilna družba?

Sestava Podnebnega sveta Alpske konvencije je kar najbolj pisana. Predstavniki civilne družbe, kot so WWF, CIPRA, Iscar, DAV, Alparc in CAA, sodelujejo na sejah sveta in se aktivno vključujejo v njegovo delo, s tem pa je zagotovljeno, da se upoštevajo tudi njihovi interesi.

Kako ocenjujete vašo vlogo predsednika sveta?

Še zlasti se mi zdi pomembno, da se vzpostavi povezava s pogajanji, ki na temo podnebne politike potekajo na evropski in mednarodni ravni. Le s skupnimi prizadevanji bomo namreč lahko dosegli cilje pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in podnebno nevtralnega območja Alp do leta 2050.