Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Partnerstvo alpskih občin za varstvo podnebja

07.11.2017
Uvodni dan konference OZN o podnebnih spremembah (COP 23), ki letos poteka v Bonnu v Nemčiji, je bil za CIPRO International priložnost, da predstavi svojo idejo o vzpostavitvi partnerstva alpskih občin za podnebje. V okviru partnerstva z mrežnima organizacijama Povezanost v Alpah in Alpsko mesto leta ter s podporo nemškega Zveznega ministrstva za okolje bo CIPRA International v prihodnjih letih dejavno krepila vlogo alpskih občin in mest pri še ambicioznejših prizadevanjih za uresničevanje podnebnih ukrepov.
Image caption:
Jochen Flasbarth, Heike Summer, Helmut Hojesky, Andreas Pichler © Christiansen/BMUB

Predstavniki Alpske konvencije in CIPRE International ter avstrijskih, nemških in lihtenštajnskih občin so prvega dne podnebne konference v Bonnu razpravljali o pomenu vsealpskega sodelovanja občin in mest pri oblikovanju še intenzivnejših prizadevanj za varstvo podnebja. V občutljivem ekosistemu alpskega prostora prebivalci vsakodnevno občutijo posledice globalnega segrevanja. A občine imajo še veliko možnosti, da svoje delovanje v boju proti podnebnim spremembam še okrepijo. CIPRA International želi sodelovanju med občinami in njihovimi združenji zagotoviti podporo na vsealpski ravni, zato je predstavila svojo pobudo za vzpostavitev partnerstva alpskih občin za podnebje. Kot je pojasnil Andreas Pichler, direktor CIPRE International, temelji ideja o vsealpskem partnerstvu na pozivu, ki so ga številne alpske občine in mesta skupaj naslovile na udeležence pariške podnebne konference leta 2015. „Partnerstvo bo osredotočeno tako na vključevanje številnih obstoječih mrež v podnebna prizadevanja kakor tudi na širjenje znanja, povezanega z udejanjanjem varstva podnebja na lokalni ravni. Tako bomo alpske občine in mesta pri njihovih prizadevanjih lahko dejavno podpirali,» je dejal Pichler. Uradna predstavitev pobude bo spomladi 2018, strokovna konferenca pa je načrtovana za november 2018.

Mednarodna podpora partnerstvu

Jochen Flasbarth, državni sekretar v nemškem Zveznem ministrstvu za okolje, je opozoril na številne izzive, s katerimi se na področju varstva podnebja in pri prilagajanju na vplive podnebnih sprememb soočajo občine in mesta na območju Alp. Partnerstvo alpskih občin za podnebje ocenjuje kot pomemben korak k novi obliki sodelovanja z namenom vzajemnega učenja in izkoriščanja danih sinergij.

Tudi Helmut Hojesky, vodja avstrijske delegacije in predsedujoči podnebnemu svetu Alpske konvencije, ustanovljenem leta 2016, je izpostavil pomembno vlogo alpskih občin in mest. Ta so zaradi svoje povezanosti z državljani postala učinkovit partner v boju proti podnebnim spremembam, a za učinkovito izvajanje podnebnih ukrepov pogosto ni dovolj sredstev. Hojesky je predstavil tudi dejavnosti, ki jih aktualno avstrijsko predsedstvo Alpski konvenciji izvaja na področju varstva podnebja in prilagajanja posledicam podnebnih sprememb. Po njegovem mnenju je primer pravilnega pristopa model, ki ga predstavljajo avstrijske regije, katerih delovanje na področju varstva podnebja in energijske učinkovitosti je zgledno za druge regije.

Heike Summer, članica vodstva lihtenštajnske delegacije na konferenci o podnebnih spremembah, je predstavila konkretne primere iz prakse, med drugim o tem, kako lihtenštajnske občine na lokalni ravni uresničujejo globalne cilje in obveznosti ter nacionalne strategije. A kot je opozorila, bo ta proces učinkovit le, če bodo predstavniki občine vanj vključeni od samega začetka.


Več informacij na:

www.bmub.bund.de/P4724
www.enb.iisd.org/climate/cop23/enbots/6nov

 

Za vprašanja vam je na voljo:

Andreas Pichler, Direktor CIPRA International
T +423 237 53 05,

Dateien
Type Title
Sporočilo za medije 9.11.2017 Sporočilo za medije 9.11.2017
shranjeno pod: Podnebna politika