Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Tla – več kot le zazidljiva zemljišča

30.09.2015 / alpMedia
Prebivalci so varstvu tal doslej vedno izrazili podporo, zakonodaja je v fazi priprave, pri izvajanju v praksi pa se zatika. V nadaljevanju pregled dogajanja v Alpah v letu 2015, mednarodnem letu tal.
Image caption:
Švicarska občina Nendaz kot dober zgled pri spreminjanju namenske rabe iz stavbnih v kmetijska zemlijšča © Vasile Cotovanu / flickr.com

Evropska unija nima celovitega zakonskega instrumenta, ki bi urejal problematiko ravnanja tal, na katerih živimo. Tak instrument naj bi zdaj uvedla kampanja people4soil v sodelovanju z eno od evropskih civilnih pobud: tla bi morala biti razglašena za javno dobro, sprejeti bi morali biti tudi ukrepi, kot so sistem monitoringa ali pa programi sanacije. Kampanjo je doslej podprlo okoli 80 organizacij, ki bodo od leta 2016 dalje zbirale podpise in tako poskušale doseči, da se bo s tem pomembnim vprašanjem začel ukvarjati Evropski parlament.

Kot je razvidno iz poročila The Value of Land, upadanje kakovosti tal Evropo drago stane. Namen svetovne pobude The Economics of Land Degradation je prispevati k preobratu trenda netrajnostne rabe zemljišč.

V nekaterih alpskih državah so opredelili nacionalne zahteve glede področja varstva tal. Tako morajo, denimo, švicarski kantoni po spremembi Zakona o prostorskem urejanju iz leta 2014 preverjati območja stavbnih zemljišč in po potrebi zmanjšati njihov obseg. Medtem ko kantoni izvajanje v praksi še pripravljajo, pa ravnanje posameznih občin na tem področju že daje dober zgled drugim občinam. Ena od takih občin je Nendaz v kantonu Valais, kjer so s široko podporo lokalne skupnosti velikemu delu zazidljivih zemljišč vnovič določili prvotno namensko rabo in jih opredelili kot zemljišča, ki se vnovič uporabljajo v kmetijske namene.

Nacionalne zahteve za varčno ravnanje z zemljišči so z zakonom Loi Grenelle 2011 postavili tudi v Franciji. V nekaterih alpskih regijah bi morali za zemljišča, namenjena gradnji, spremeniti namensko rabo iz stavbnih v kmetijska zemljišča, a to je naletelo na odpor številnih občin, zato poznamo danes le maloštevilne primere uspešnega prenosa nacionalnih zahtev v planiranje rabe prostora na lokalni ravni. Prav tako ustreznega zakonskega okvira za varstvo tal na nacionalni ravni nima Italija, ugotavlja Damiano di Simine, podpredsednik CIPRE International in eden od pobudnikov akcije people4soil. Kljub temu pa se na lokalni ravni že pojavljajo prva prizadevanja za zmanjšanje rabe tal.

Viri in več informacij na:

http://www.people4soil.eu

http://www.market.at/de/market-aktuell/news/entity.detail/action.view/key.1278.html (de)

http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/walliser-gemeinde-macht-ernst-mit-der-rueckzonung (de)

http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/une-commune-valaisanne-dezone-drastiquement (fr)

http://eld-initiative.org/index.php?id=121 (en)

shranjeno pod: alpMedia 07/2015