Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Tesnejše sodelovanje na področju alpskega prostorskega planiranja

24.03.2015 / alpMedia
Zakaj je Bolzano kompaktno mesto? Kako na širšem območju Ženeve poteka sodelovanje med francoskimi in švicarskimi občinami? Kaj za razvoj Ljubljane pomeni dejstvo, da Slovenija ne pozna pokrajin? Odgovore na ta vprašanja daje študija, ki so jo opravili v CIPRI Francija in inštitutu Irstea.
Image caption:
Aglomeracije se na reševanje problematike dnevnih migrantov in prostorskega planiranja različno odzivajo – kako, kaže projekt Respont. © berggeist007 / pixelio.de

Innsbruck/A, Grenoble/F, München/D, Bolzano/I, Ženeva/CH in Ljubljana/SLO so urbane aglomeracije na območju Alp, za katere so značilni različni koncepti prostorskega planiranja. Kakšen je razvoj naštetih mest na tem področju in kdo o tem odloča, je v projektu Respont zanimalo CIPRO Francija in grenobelski raziskovalni inštitut Irstea. Rezultat njunega projekta je raznovrstna podoba alpskega prostorskega planiranja. V Sloveniji so, denimo, za prostorsko planiranje pristojne država in občine, medtem ko regija oz. pokrajina, ki bi imela usklajevalno vlogo, ne obstaja – namesto da bi občine, ki jih ta problematika zadeva, skupaj poiskale učinkovito rešitev prometne problematike, se tako v Ljubljano na delo vsak dan pripelje 100.000 oseb, večinoma z osebnimi avtomobili.

Drugačne razmere so na širšem območju mesta Ženeve. Medtem ko so delovna mesta na švicarski strani, poteka na francoski strani pozidava zemljišč za potrebe stanovanjskih zgradb, pri čemer ima v Franciji skupno prostorsko planiranje na občinski ravni dolgo tradicijo. Vsebina čezmejnega projekta je tako oblikovanje skupne vizije za celotno aglomeracijo.

Kljub razlikam med posameznimi državami pa pri vseh mestih, ki so bila zajeta v raziskavo, velja, da obstaja želja po večjem upravljanju in tesnejšem sodelovanju med mestom in njegovo okolico.

Osnovni podatkovni listi projekta Respont (»residential pressure on mountain territories«) na temo prostorskega planiranja v šestih alpskih državah (v francoščini) so objavljeni na http://www.cipra.org/fr/publications/france (fr)