Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Švicarski volivci zavrnili zakon o lovu

01.10.2020 / alpMedia
Razlog razkola med urbanim in ruralnim v Švici je volk: zakon o lovu, ki naj bi omogočal izvajanje preventivnega odstrela volkov, so švicarski prebivalci na referendumu zavrnili.
Image caption:
Varovanje drobnice s preventivnim odstrelom volka? V Švici je novelo zakona o lovu zavrnila večina volivcev. (c) Marion Ebster, CIPRA International

Z 51,9 odstotka glasov so švicarski volivci konec septembra 2020 zavrnili novelo zakona o lovu, ki bi kantonom olajšala odstrel volkov, ki bi ga bilo dovoljeno izvesti še pred dejanskim napadom volka na drobnico. Na gorskih območjih in kantonih centralne Švice se je večina volivcev izrekla za sprejetje zakonske novele, medtem ko so v Mittellandu in gosto poseljeni zahodni Švici glasovali proti. Organizacije za varstvo okolja in narave so zaradi novele zakona izrazile zaskrbljenost in kritiko, saj naj bi zakon ogrožal biotsko raznovrstnost, kantonalna zakonodaja pa povzročila zmedo pri določanju ustreznih stopenj varstva ogroženih živalskih vrst. Organizacije nameravajo v čim krajšem času v parlamentu vložiti pobudo za sprejetje predloga zakona o lovu, ki bo na sorazmeren način zaščitil ogrožene živalske vrste, kot so poljski zajec, ruševec, snežna jerebica ali sloka, glede volka pa zahtevati od pristojnih, da poskrbijo, kjer je to pač potrebno, za skrbno premišljeno zakonodajo, kar bo zagotovilo stalež in obstoj krdelov, obenem pa bodo upoštevani tudi interesi prebivalcev. Vrnitev volka je pomembna tema tudi na avstrijskem Tirolskem, kjer so volkovi poleti 2020 raztrgali 140 ovac. Tirolska namerava sedaj vložiti tožbo pri EU in tako znižati visoki varstveni status populacije volka: odstrel tako imenovanih problematičnih volkov bi bil dovoljen. Prav to od Komisije EU zahteva tudi Delovna skupnost alpskih dežel (Arge Alp), a brez soglasja švicarskih kantonov. Ti so se v tej zadevi zaradi zavrnjene novele zakona o lovstvu glasovanja vzdržali.

Vsealpska izmenjava izkušenj

Kot je pojasnila Barbara Wülser, sodirektorica CIPRE in članica Platforme Alpske konvencije za velike zveri in prostoživeče parkljarje ter družbo (WISO), je na celotnem alpskem območju vrnitev skorajda že iztrebljenih divjih zveri oz. divjadi v naravno okolje, denimo volka ali kozoroga, zagotovo zgodba o uspehu na področju varovanja biotske raznovrstnosti. A življenjski prostor volkov sega tudi prek nacionalnih meja, zato bi se alpske države morale skupaj lotiti in učiti reševanja izzivov, ki jih prinaša ohranjanje prostoživečih vrst kakor tudi varovanje drobnice pred velikimi zvermi. CIPRA bo v okviru trenutnega projekta opravila več intervjujev s posamezniki iz vseh alpskih držav, ki imajo dolgoletne izkušnje s sobivanjem z velikimi zveri – od planinskega pašništva do lovstva, na podlagi zbranih informacij pa bo nato pripravila priporočila za delovanje in še okrepila prenos znanja o tej temi na celotnem območju Alp.

 

Viri in nadaljnje informacije:

www.srf.ch/news/abstimmung-27-september-2020/jagdgesetz/umgang-mit-dem-wolf-das-stimmvolk-schiesst-das-jagdgesetz-ab (de), www.nzz.ch/schweiz/ein-wolfsgraben-zieht-sich-durch-die-schweiz-ld.1578795?mktcid=smsh&mktcval=OS%20Share%20Hub (de), www.srf.ch/news/abstimmung-27-september-2020/jagdgesetz/auf-einen-blick-das-neue-jagdgesetz-in-kuerze (de), www.pronatura.ch/de/2020/schweizer-stimmvolk-staerkt-schutz-von-wildlebenden-tieren (de), www.republik.ch/2020/09/05/im-wolfspelz (de), https://tirol.orf.at/stories/3067300/ (de), salzburg.orf.at/stories/3069285/ (de)

shranjeno pod: alpMedia 7/2020, volk, glasovanje, lov