Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Stališče: Strategija za prebivalce Alp

20.09.2016 / alpMedia
Makroregionalna strategija Evropske unije za Alpe naj bi ustvarila nove odnose med alpskimi regijami in območji v njihovi okolici. Andreas Pichler, direktor CIPRE International, je v svojih zahtevah glede tega jasen: da bi to dejansko dosegli, potrebujemo moderiranje, prek katerega bo mogoče doseči izravnavo interesov in uveljaviti trajnostni razvoj.
Image caption:
Andreas Pichler, Direktor CIRPA International. © Marcel Hagen

Februarja 2016 je na Brdu pri Kranju potekala konferenca ob zagonu Makroregionalne strategije Evropske unije za Alpsko regijo (EUSALP). Proces zdaj že poteka, vse močnejša pa je tudi konkurenca interesov. CIPRA bo od skupno devetih akcijskih skupin sodelovala v dveh: v 6. (naravni viri) in 7. (ekološka povezljivost) akcijski skupini.

Postopek, sestava in cilji akcijskih skupin se med seboj zelo razlikujejo. Zato je še toliko pomembneje, da vodje akcijskih skupin in organi EUSALP zagotavljajo pravično izmenjavo interesov in način delovanja, ki je usmerjen v iskanje ustreznih rešitev, tako da so močni akterji pod nadzorom, vsa pozornost pa je namenjena skupni viziji trajnostnega razvoja v Alpah.

Ključni element strategije Eusalp so ljudje v Alpah in njihove dejavnosti, ne pa območje njene uporabe. CIPRA že od samega začetka poudarja pomen vključevanja civilne družbe, ki mora biti zastopana v vseh delovnih skupinah in na vseh ravneh.

Člani delovnih skupin  morajo skrbeti za to, da v ospredju nista le rast in gospodarski razvoj, temveč tudi potrebe narave in družbe. Trajnostni razvoj je treba kot medsektorsko temo vključiti v vse delovne skupine.

Pri tem seveda ne smemo pozabiti na cilje makroregionalnih strategij, ki sledijo »lokalnemu« političnemu pristopu: prizadevajo si ne le za uveljavljanje evropskih politik v regijah, temveč tudi za upoštevanje regionalnih značilnosti, potencialov in izzivov večjih čezmejnih območij glede na njihovo funkcionalnost – primer za to so Alpe. Vse te značilnosti, potenciale in izzive je treba najprej skupaj preučiti in jih nato med seboj primerjati.

Trajnostni regionalni razvoj se navezuje na skupno dobro, na kulturno, pokrajinsko in naravno dediščino ter na ohranjanje javnih dobrin na območju Alp. Tukaj lahko Alpska konvencija zagotavlja ustrezno podlago, če bo akterjem, med njimi nevladnim organizacijam, kot je CIPRA, uspelo, da jo povežejo s cilji EUSALP in se v njenem okviru zavzamejo za razvoj, ki bo sprejemljiv za celotno alpsko območje. Zagotovo garaško delo za vse, a na ta izziv smo pripravljeni.

 

Viri in več informacij:

www.cipra.org/sl/novice/strategija-za-alpsko-regijo-pripravljena-na-start, www.cipra.org/sl/stalisca/118, www.ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/ (en)

shranjeno pod: Stališče, alpMedia 07/2016