Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Strategija za alpsko regijo pripravljena na start

27.11.2015 / alpMedia
Strategija Evropske unije za alpsko regijo je pripravljena, a za učinkovito in trajnostno uresničevanje bo treba premagati še nekaj izzivov.
Image caption:
Funkcionalni prostor - Eusalp združuje alpske regije © European Commission

Organi na ministrski in upravni ravni ter tri ključna vsebinska področja, vsakokrat z več delovnimi skupinami – taka naj bi bila struktura Strategije EU za Alpe (Eusalp). Omenjena ključna področja so krepitev gospodarske konkurenčnosti, vzpostavitev trajnostne povezljivosti ter ustvarjanje integrativnih ekoloških okvirnih pogojev ter obnovljivih in zanesljivih rešitev na področju energije. Če bo Evropski svet strategijo ratificiral decembra letos, kot je bilo predvideno, se bo ta lahko začela izvajati naslednje leto. Uvod v izvedbeno fazo bo konferenca, ki bo 25. in 26. januarja 2016 na Brdu v Sloveniji.

Da bi se bilo mogoče ustrezno odzvati na globalne in regionalne izzive, strategija predvideva izboljšanje sodelovanja med alpskimi državami in regijami. V izdelavo besedila dokumenta je bilo vključenih vseh sedem alpskih držav, 48 alpskih regij, program EU za območje Alp, Alpska konvencija in številni drugi akterji. Prav tako je v tematskih delovnih skupinah sodelovala tudi CIPRA, ki je poskusila v dokument vključiti svoje zahteve po uresničevanju načel trajnostnega razvoja in participacije (gl. stališče na http://www.cipra.org/sl/stalisca/118?set_language=sl).

Claire Simon, direktorica CIPRE International, je z rezultatom le deloma zadovoljna: »Priložnost, da bi začeli uresničevati trajnostno prihodnost  v Alpah, o katerem je toliko govora, žal ni bila povsem izkoriščena. Namesto da bi trajnostnost postala središčni pojem strategije, je zdaj definirana le kot eden njenih elementov.« Ustanavljanje novih organov namesto intenzivnejšega iskanja sinergij, denimo z obstoječimi delovnimi skupinami Alpske konvencije, Claire Simon tako vidi kot zamujeno priložnost.

Da bo alpska makroregionalna strategija dejansko zaživela v praksi, jo bodo morali izvajati prebivalci alpskega prostora. V ta namen bo treba najprej razjasniti, katere pristojnosti in naloge sploh ima posamezna raven in kako oblikovati participativni proces sprejemanja odločitev; šele potem bodo lahko svoje mesto opredelile tudi alpske mreže in organizacije , med njimi CIPRA, da bi lahko v okviru Eusalp krepile uresničevanje trajnostnih ciljev in ukrepov.

Viri in več informacij na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/ (en), http://www.cipra.org/sl/stalisca/118?set_language=sl

shranjeno pod: alpMedia 08/2015