Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Sporočila za medije

Narava v Alpah – cenjena in ogrožena

22.05.2014
(22.05.2014) Alpe so tisti del Evrope, ki velja za pravo zakladnico biotske raznovrstnosti. A prehod na obnovljive vire in podnebne spremembe so živalske in rastlinske populacije, ki se pojavljajo na tem območju, pahnili v težave, zato je skrajni čas, da naravi priznamo status naše najdragocenejše dobrine in jo kot tako tudi varujemo. Ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti CIPRA predstavlja načine, kako lahko to dosežemo.
Image caption:
Ko zacvetijo gorski travniki – mednarodni dan biotske raznovrstnosti je priložnost, da javnost opozorimo na pomen raznolikosti narave v Alpah. © berggeist007 / pixelio.de

Vrstna pestrost na območju Alp je izjemno visoka in dragocena. Atlas alpske flore navaja 4491 rastlinskih vrst, od katerih je več kot 500 endemičnih, s tem pa se alpsko območje uvršča med floristično najbogatejše v Srednji Evropi. Istočasno je narava izpostavljena velikim pritiskom in pri tem sta prehod na obnovljive in ogljično nevtralne vire energije in spreminjanje podnebja le dva od številnih razlogov za ogroženost življenjskega prostora alpskih rastlin in živali. Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) želi zato na mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki ga obeležujemo danes, spomniti, kako lahko skrbimo za naravo.

Ravnovesje med proizvodnjo energije in varstvom narave

Veter, voda, sonce in les so obnovljivi viri, ki jih imajo Alpe v izobilju. A kako zadostiti povpraševanju po obnovljivih virih energije, ne da bi hkrati škodovali naravi? Da bi odločanje o tovrstnih vprašanjih za politike in proizvajalce energije postalo objektivnejše in enostavnejše, je cilj vsealpskega projekta recharge.green. Eden od rezultatov omenjenega projekta je kartografsko gradivo, ki prikazuje, kako velik je potencial za trajnostno rabo obnovljivih virov energije na območju Alp. Svoje stališče o tem, kakšna naj bo naravi prijazna in trajnostna raba vode za proizvodnjo električne energije, pa je CIPRA pred kratkim pojasnila in objavila v posebnem dokumentu.

Povežimo življenjske prostore

Zaradi globalnega segrevanja prihaja do pomika vegetacijskih pasov. Da bi se živali in rastline lahko odzvale na spremenjene življenjske razmere in našle ustrezne lokacije za preživetje, sta nujno potrebna ohranjanje zavarovanih območij in nezavarovanih refugijev biotske raznovrstnosti kakor tudi vzpostavitev povezav med njimi v obliki ekoloških koridorjev, kar bo omogočalo selitve vrst. Ključno vlogo pri tem ima prostorsko načrtovanje – koncept vzpostavitve ekoloških omrežij mora zato potekati na vseh ravneh in vključevati vse udeležene. Kateri drugi izzivi so povezani s tem, kažejo rezultati projekta Econnect.

 

Za vprašanja so vam na voljo:

Aurelia Ullrich-Schneider, vodja projektov biotska raznovrstnost in pokrajina, CIPRA International
+423 237 53 08,

Barbara Wülser, odgovorna za odnose z javnostmi, CIPRA International
+423 237 53 11,