Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Praktične smernice in navodila za uspešno izvajanje podnebne politike

10.07.2013 / alpMedia
Strategije prehoda v podnebno nevtralno družbo so različne. Alpske občine in regije, ki so se odločile stopiti na to pot, se pri tem soočajo s prav tako različnimi ovirami in dejavniki uspešnosti. Pregled ukrepov na tem področju prinašajo praktične smernice in navodila, ki so bila izdelana v okviru projekta Alpstar.
Image caption:
Praktične smernice projekta Alpstar prinašajo ukrepe, ki vodijo k podnebno nevtralni alpski regiji - eden od njih je tudi spodbujanje kolesarjenja . © Verein Alpenstadt des Jahres
Kako spremeniti način življenja in potrošniško vedenje, kako varčevati z energijo, kako jo odgovorneje proizvajati in učinkoviteje uporabljati, so vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsaka regija. Težave in ovire na poti v podnebno nevtralnost pa so si med seboj podobne, kar velja za celotno alpsko območje. Kaj je treba storiti, da bo ta proces uspešen, je razvidno iz dokumenta partnerjev projekta Alpstar, ki se izvaja v okviru programa Območje Alp. Eden od pogojev uspešne podnebne politike je, da vizija tako imenovane podnebne nevtralnosti nagovarja širši krog ljudi in jih združuje. Taka pobuda mora uživati široko podporo v regiji in krepiti občutek za regionalno identiteto, prav tako pa morajo biti cilji realni, program izvajanja pa jasen. Ovire, ki se lahko pojavijo na tej poti, so morebitna nasprotja interesov, ali pa obremenitve tako s časovnega kot stroškovnega vidika. Poleg tega je treba zagotoviti dolgoročno sodelovanje ljudi, saj je le tako mogoče zastavljene cilje tudi uresničiti.
Praktične smernice in navodila pa ne opisujejo le ovir in dejavnikov uspešnosti, temveč vsebujejo tudi številne primere dobre prakse, npr. podnebni načrt aglomeracijskega območja Grenoble ali kratki intervjuji s posamezniki, ki so bili gonilna sila uspešnih projektov.
Trinajst partnerjev projekta Alpstar je pokazalo, katere so možnosti za učinkovito zmanjševanje izpustov CO2 na območju Alp. Projekt Alpstar je s tem pripomogel tudi k uresničevanju akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje. Eden od projektnih partnerjev je CIPRA Francija, CIPRA International pa je zadolžena za spremljanje pilotne regije Dolina Alpskega Rena in društva Alpsko mesto leta. Izvajanje projekta Alpstar v obdobju 2011- 2014 sofinancira program Evropskega teritorialnega sodelovanja Območje Alp (Alpine Space Programme).
Viri in več informacij na: http://alpstar-project.eu/ (en)