Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

In vendar se je začelo premikati!

10.09.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Podnebne spremembe so dejstvo. Vprašanje pa je, kako ravnamo z njimi. Program dynAlp-climate Omrežja občin "Povezanost v Alpah" je bil za številne občine začetni signal za izvajanje projektov na temo ravnanja s podnebnimi spremembami.
Image caption:
Malo blata, nekaj listja in ogromno lesa - V slovenskem projektu "Povabilo v gozd", ki ga sofinancira program Omrežja občin dynAlp-climate, lahko otroci skozi igro spoznavajo gozdne ekosisteme. © Nika Muršak / Občina Kamnik
Alpe so se v preteklih 120 letih segrele za skoraj dve stopinji Celzija, kar je skoraj dvakrat toliko kot svetovno povprečje. Temperature pa naj bi se dvigovale še naprej, raziskovalci namreč napovedujejo, da se bodo v naslednjih 40 letih zvišale za nadaljnji dve stopinji Celzija. Skrajni čas za ukrepanje!
Občine in regije, ki so članice Omrežja občin "Povezanost v Alpah", si zato že dlje časa prizadevajo za trajnostno varstvo podnebja in sprejetje ustreznih prilagoditvenih podnebnih ukrepov. "Kolikor ljudi živi v Alpah, toliko je možnosti za pozitivno vplivanje na podnebje," je prepričan Rainer Siegele, predsednik Omrežja občin.
V okviru programa dynAlp-climate je bilo okoli 300 članic mreže v treh letih deležnih strokovne in finančne pomoči pri izvajanju pobud in dejavnosti, namenjenih preprečevanju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Na 15 prireditvah so se predstavniki občin seznanjali s problematiko podnebnih sprememb, spoznavali rešitve za njihovo preprečevanje in si izmenjali izkušnje.
Finančna podpora je bila odobrena za 20 projektov, ki so se izvajali na področjih, kot so energijsko učinkovita gradnja, promet, obnovljivi viri energije, turizem, lokalni izdelki, ukrepi prilagajanja podnebnim spremembam, udeležba prebivalcev v procesih odločanja, izobraževanje itd.
Za večino projektov je bil dynAlp-climate odskočna deska za nadaljnje izvajanje projektnih dejavnosti tudi v obdobju po zaključku projekta - med njimi sta projekta "Energijsko vozniško dovoljenje" in "Povabilo v gozd", ki sta namenjena otrokom in mladim in sta hkrati dokaz, da lahko občine marsikaj storijo tudi s skromnimi proračunskimi sredstvi.

Intenzivni tečaj za poznavanje energije
Kaj je pravzaprav energija, za kaj jo potrebujemo in kaj lahko stori vsakdo od nas za varčevanje z energijo, so bila vprašanja, ki so si jih v projektu "Energijsko vozniško dovoljenje" postavili osnovnošolci iz nemškega Sonthofna, alpskega mesta 2005. Sonthofenski osem- do desetletniki so izvedeli, kako je poraba energije povezana z varstvom podnebja in kaj je tisto, zaradi česar so obnovljivi viri tako posebni. Lotili so se eksperimentov in tako preizkušali, kje in kako je mogoče najučinkoviteje varčevati z električno energijo. Doma so opravili energetski pregled, ki naj bi starše spodbudil k zmanjšanju lastne porabe energije za ogrevanje in promet. Projekt "Energijsko vozniško dovoljenje" koordinira Zveza za varstvo narave (Bund Naturschutz - BN), sredstva za njegovo izvajanje pa je s prispevkom v višini 1.500 evrov zagotovil program dynAlp-climate.
Od maja 2012 se lahko v organizaciji novo ustanovljene naravovarstvene zveze "BN - Naturerlebniszentrum Allgäu" za dovoljenje potegujejo učenci tretjih razredov osnovnih šol v deželnem okrožju Oberallgäu. Program so že večkrat izvedli. Začel je delovati tudi energijski svêt, ki ga je sklicalo Deželno okrožje Oberallgäu in v katerem okrožno skupino BN zastopata dva predstavnika. Svêt je projekt podprl in priporočil, da ga izvedejo v vseh tretjih razredih osnovnih šol v okrožju, možnosti za financiranje projekta pa se še preverjajo.
Idejo o izvajanju triletnega programa za tretješolce od letošnjega poletja dalje podpira tudi Mestna občina Kempten prek svojega načrta za upravljanje podnebja. Projekt "Energijsko vozniško dovoljenje" se je uspel uveljaviti tudi kot sestavni del energetskega svetovanja za oberallgäuske občine in v sosednjih allgäuskih deželnih okrožjih, kar je posledica sodelovanja allgäuskega Centra za doživljanje narave pri BN s Centrom za energijo in okolje Allgäu "eza!".

www.nez-allgaeu.de

Gozd je učilnica
Poglavitni namen projekta "Povabilo v gozd", ki se izvaja v okviru programa dynAlp-climate, je spodbuditi slovenske članice Kamnik, Bovec, Bohinj in Kranjsko Goro, da otrokom v otroških vrtcih in osnovnih šolah - tudi v dežju in snegu - približajo gozdno okolje in jim tako omogočijo, da prosti čas preživljajo v naravi. Otroci le tako razvijajo spoštljiv odnos do gozdov, obenem pa skozi igro spoznavajo posledice podnebnih sprememb in načine njihovega preprečevanja. Številne delavnice na temo gozdne pedagogike so bile v prvi fazi projekta organizirane najprej v kamniškem vrtcu, pozneje tudi v osnovnih šolah. Projekt se je v drugi fazi razširil še na druge alpske članice: Bovec, Bohinj in Kranjsko Goro. Odrasli udeleženci so tako izvedeli, da gozd ni samo zanimiva učna snov za 4. razred osnovne šole, temveč tudi nevsakdanja "učilnica v zelenem", ki je uporabna za vse starostne stopnje in predmete. Da bi se projekt "Povabilo v gozd" ohranil tudi po uradnem zaključku, je bil izdelan koncept t. i. "Gozdnega ponedeljka" kot del učnega programa, ki za otroke predvideva preživljanje ponedeljkov v gozdu.
Izvajanje projekta bo v prihodnje bolj usmerjeno v delo z učitelji in vzgojitelji, saj bo tako mogoče uresničiti cilje, ki izhajajo tako iz koncepta "Gozdni ponedeljek" kakor tudi stalnega procesa poučevanja v odprtem, naravnem učnem okolju. Projekt se širi na tudi sosednje občine, Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa ga je ocenil kot inovativnega in ga tudi podpira.

www.povezanostvalpah.org/dynalp-climate

*********************************************
Podnebje ustvarjajo občine
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" združuje več kot 300 občin, ki si skupaj prizadevajo, da bi Alpe postale trajnostni življenjski prostor. Pri ustanavljanju Omrežja v letu 1997 je sodelovala tudi CIPRA, ki od leta 2000 zanj opravlja del administrativnih nalog ter koordinira izbor in izvajanje 20 sofinanciranih projektov, organizacijo prireditev in komunikacijske dejavnosti na področju varstva podnebja, ki so namenjene občinam članicam in drugim ciljnim skupinam.
Proračunska sredstva za izvajanje triletnega programa dynAlp-climate znašajo približno 2 mio. evrov, od katerih je 800.000 evrov zagotovil Sklad za naravo MAVA, preostala sredstva pa so prispevali organi oblasti na lokalni in regionalni ravni ter drugi viri.
*********************************************
Vir: Alpe na odru, št. 97 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/5017)