Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ekološki davek za kakovostno življenje

21.08.2012
Energijski preobrat: zgolj prehod na obnovljive vire energije ne bo zadoščal. Potrebno bo zmanjšati porabo sámo, sicer bodo Alpe povsem pozidane z jezovi ter vetrnimi in fotovoltaičnimi elektrarnami. Kako to doseči, je tema aktualne razprave v Švici.
Image caption:
Visokonapetostni vod: v Švici razpravljajo o ekološkem davku kot instrumentu, ki bi lahko občutno zmanjšal porabo energije. © Fabian Lippuner
Polja vetrnic v Severnem morju, akumulacijske prečrpovalne naprave kot baterije, vmes pa še visoko zmogljivo elektroenergetsko omrežje. Energijski preobrat je resda nujno potreben zaradi varstva občutljivega alpskega življenjskega prostora, vendar nikakor v škodo narave. Poraba energije se mora nujno zmanjšati. Poleg bolje izoliranih hiš in toplotnih črpalk je potrebna tudi sprememba na področju ekoloških davkov, trdi Eveline Widmer-Schlumpf, švicarska ministrica za finance, ki namerava proces dodatno usmerjati ter že leta 2013 predložiti osnutek ekološke davčne reforme in to postopno uvesti do leta 2020.

Ekološki davek dolgoročno zmanjšuje porabo energije
Ekološki davek je usmerjevalni davek, ki upošteva ekološke in socialne stroške proizvodnje energije. Zaradi teh se podražijo vsi viri energije, npr. bencin ali elektrika iz vodne energije. Tovrstne dajatve naj bi se fizičnim in pravnim osebam povrnile prek davčnih olajšav drugje, denimo s premijami zdravstvenega zavarovanja.
Kdor porabi manj energije, plača manj davkov. Na ta način postanejo naložbe v energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije ekonomsko bolj zanimive. Widmer-Schlumpfova je prepričana, da so tukaj potenciali precejšnji. Ekološki davek naj bi zagotovil, da bi dejansko prihranili polovico energije, ki jo Švica želi srednjeročno privarčevati.

Večja kakovost življenja ob manjši porabi
Temelj alpske regionalne politike je gospodarska rast. "Politika, ki temelji na rastoči porabi naravnih virov in dopušča nadaljnje uničevanje pokrajine, je problematična," meni predsednik CIPRE Dominik Siegrist. Projekti CIPRE, kot je npr. climAlp, kažejo, da je gospodarjenje, ki omogoča učinkovito rabo virov, povezano s kakovostnejšim življenjem. To v študiji, ki jo je objavila januarja, potrjuje tudi Evropska agencija za okolje: ekološka davčna reforma ustvari namreč več inovacij in je v primeru Nemčije zaslužna za 250.000 novih delovnih mest. Z ekološko davčno reformo, uvedeno med letoma 1999 in 2003, je bila dosežena zaustavitev naraščanja pokojninskih prispevkov. Nižji socialni prispevki in cena 68 evrov na tono emitiranega CO2, ki bi bila v primerjavi z današnjo bistveno višja, bi lahko do leta 2020 ustvarili 152.000 delovnih mest, je prepričana Evropska agencija za okolje
Viri in več informacij na: www.derbund.ch/schweiz/standard (de), www.zeit.de/wirtschaft/2012-08/oekosteuer (de)