Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Stališča

Projekt cc.alps: zahteve CIPRE za podrocje energije

04.11.2009
Da bi omejili globalno segrevanje, moramo najprej doseci ucinkovitejšo rabo energije. Kljub temu pa zgolj ucinkovitejša raba še ne bo zadostovala za okolju prijazno gospodarjenje. Ko-renito moramo spremeniti svoje navade pri porabi energije ter energijsko intenzivnega blaga in storitev. Izkušnje kažejo, da se poraba zmanjšuje le takrat, ko so ustrezni politicni signali dovolj jasni. Mednje sodijo tudi zakonski ukrepi, ki nagrajujejo varcno ravnanje z energijo, zapravljanje pa kaznujejo. Spodbujati moramo prehod s fosilnih na obnovljive vire energije, a ne v škodo narave. Proi-zvodnja lesne biomase, namešcanje vetrnic in nove hidroelektrarne v Alpah so lahko vir številnih konfliktov. Ekološke, socialne in ekonomske posledice energetskih ukrepov je treba natancno preveriti in med njimi poiskati ravnovesje.
compact Energy
Image caption:
Novi dosjeji o energiji in varstvu narave so na voljo v angleški in nemški različici.

Avtor(-ji)

CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Im Bretscha 22
9494 Schaan / LI
Telefonska številka: +423 237 53 53
Faks: +423 237 53 54
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: http://www.cipra.org

Sprejel

CIPRA