Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Comité de massif: odločati in načrtovati

13.07.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Na podlagi zakona o gorah iz leta 1985 je bil za vsako francosko pogorje, tako tudi za Alpe, ustanovljen odbor, ki skrbi za njegov razvoj, upravljanje in varstvo. Odbori sestojijo iz treh organov: predstavnikov lokalnih organov, predstavnikov gospodarstva in predstavnikov društev, naravnih parkov in stroke.
Image caption:
V francoskih Alpah je za uinkovitejše usklajevanje javnih ukrepov odgovornen regionalni odbor. © Alexandre Mignotte / CIPRA France
Odbor Comité de massif ima svetovalno funkcijo, ukvarja se z razvojno politiko posameznega pogorja in mora predvsem zagotavljati, da so javni ukrepi bolje usklajeni, storitve pa organizirane učinkoviteje. Odbor za Alpe spada v Delegacijo za urejanje prostora in regionalni razvoj na območju Alp (DATAR Alpes). CIPRA Francija je uradna članica odbora.
Odbor opravlja posvetovanja o številnih temah, najpogosteje o novih gradbenih projektih v turizmu, ki v javnosti sprožajo živahne razprave. Od leta 2005, ko je začel veljati zakon o razvoju podeželja, je odbor pristojen tudi za medregionalni prostorskoureditveni in razvojni načrt za območje Alp (SIMA). Načrt, ki je bil sprejet junija 2006, določa medregionalno politiko za pogorja za naslednje petnajst- do dvajsetletnoobdobje in je tako tudi orodje odločanja in obenem načrt za prihodnost.
Zaradi pereče aktualne problematike, kot so podnebne spremembe ali socialnodemografske spremembe kot tudi druge pomembne zakonske novosti, je bilo treba predelati načrt za l. 2010 in 2011. CIPRA Francija je poleg drugih organizacij, kot je npr. Mountain Wilderness, intenzivno sodelovala pri vsebinskem in redakcijskem delu in zagotovila, da so bili v tem strateškem načrtu upoštevani vidiki, pomembni za francoske Alpe.

Vir: Alpe na odru, št. 96 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4960)