Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Energijsko varč ne soseske v visoki Savoji/F zmanjšale emisije CO2 za 151 ton

27.08.2009 / alpMedia
7. avgusta je društvo Prioriterre, Espace Info Energie de Haute-Savoie sporoč ilo, da se je Francija, ki jo zastopa departma Visoka Savoja, uvrstila na drugo mesto na vseevropskem nateč aju Energijsko varč ne soseske.
Dve tretjini udeležencev iz Visoke Savoje je zmanjšalo porabo energije celo za obč utno več  kot 8 odstotkov: zmagovalec je pri varč evanju energije dosegel 24,5 odstotkov.
Image caption:
Dve tretjini udeležencev iz Visoke Savoje je zmanjšalo porabo energije celo za obč utno več kot 8 odstotkov: zmagovalec je pri varč evanju energije dosegel 24,5 odstotkov. © Ernst Rose
V Visoki Savoji so uspeli zmanjšati izpuste CO2 za 150 ton in privarč evati več kot 500.000 kWh električ ne energije, kar je toliko kot znaša letna proizvodnja ene fotovoltaič ne elektrarne na območ ju 5000 m2.
Cilja nateč aja, ki je bil razpisan novembra 2008, sta varč evanje z energijo in uresnič enje ciljev Kjotskega protokola v širši javnosti. Naloga družin, ki sodelujejo na nateč aju, je spremeniti vsakdanje življenjske navade in prek tega zmanjšati porabo energije za najmanj 8 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom. Na nateč aj se je prijavilo 200 družin, tj. 650 oseb iz 19 obč in departmaja, sodelujejo pa tudi nemške, italijanske, španske, švedske, belgijske, bolgarske, britanske in irske družine.
Vir: www.actu-environnement.com/ae/news/concours (fr)
Več informacij: www.energyneighbourhoods.eu/gb/ (de/fr/it/en)