Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prva ocena dejavnosti smuč arske šole z vidika bilance CO2

25.06.2009 / alpMedia
Prvič doslej je bila opravljena ocena ene od francoskih smuč arskih šol oziroma njenih dejavnosti z vidika bilance CO2. Lastnik šole Stephane Lagarde je v sodelovanju z Mountain Riders za svojo šolo écOrider iz Chamonixa/F izrač unal interne in eksterne emisije toplogrednih plinov.
Prva ocena dejavnosti smu?arske šole z vidika bilance CO2
Image caption:
Kako se je mogo?e ukvarjati z zimskimi športi in pri tem isto?asno omejevati njihove negativne u?inke na podnebje, nam je pokazala ena od smu?arskih šol. © www.ecorider.org
Tako v oceni niso vključ ene le potrebe po ogrevalni energiji na posameznih lokacijah ali vozni poti smuč arskih uč iteljev, temveč tudi pot, po kateri turisti prihajajo do šole, njihovo prebivanje v kraju šole in siva energija smuč arske opreme. Bilanca CO2 je med drugim pokazala, da je v zimski sezoni 2008/2009 skorajda 90 % emisij nastalo zaradi prihoda turistov.
Namen bilance CO2 je v ugotavljanju in zmanjševanju emisij aktivnosti, ki jih izvajajo v smuč arski šoli. V ta namen so bili oz. bodo izvedeni različ ni ukrepi. Tako sodijo k takim ukrepom ozavešč anje turistov in njihovo spodbujanje za uporabo javnih prevoznih sredstev za prihod v turistič ni kraj in med bivanjem v njem.
Bilanco CO2 spremlja strokovna služba za okolje in energijo ADEME, zanjo pa naj bi sedaj določ ili tudi ustrezno oznako. Vir in druge informacije: www.ecorider.org/index-en.html (fr/en), www.mountain-riders.org/ (fr)