Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vprašalnik o avstrijski strategiji prilagajanja podnebnim spremembam na spletu

27.08.2009 / alpMedia
Izdelavo avstrijske strategije prilagajanja podnebnim spremembam sedaj dopolnjuje še spletni vprašalnik, katerega namen je spodbuditi č im več je število ljudi k sodelovanju.
Vedno vecja nevarnost za nastanek naravnih nesrec zahteva premišljene strategije prilagajanja.
Image caption:
Vedno vecja nevarnost za nastanek naravnih nesrec zahteva premišljene strategije prilagajanja.  © Gesellschaft Ökologische Forschung
Pri izpolnjevanju je mogoč e takoj podati osebno mnenje in oceno ključ nih vsebinskih področ ij. Udeleženci lahko svoje pobude predstavijo tudi z lastnimi besedami. Izsledki ankete bodo zbrani, ocenjeni in v obliki poroč ila predloženi delovnim skupinam, ki pripravljajo strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. Vsi avstrijski državljani bodo obč utili podnebne spremembe in potrebo prilagoditi se nanje. Priporoč ila o ravnanju, ki jih bo vsebovala strategija prilagajanja podnebnim spremembam, bodo vključ evala številna področ ja, kot so npr. zdravje ljudi, gradnja in bivanje, voda, kmetijstvo in gozdarstvo, energija, naravne nesreč e, turizem in infrastruktura.
Vprašalnik je dosegljiv na spletnem naslovu: www.klimawandelanpassung.at (de).