Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Izšli so Vozni redi v Julijskih Alpah

13.08.2009 / alpMedia
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je izdala knjižico, v kateri so zbrani vsi vozni redi tako avtobusov kot vlakov za območ je Julijskih Alp.
Tudi knjižica z voznimi redi bo pripomogla, da bo javni promet za prebivalce postal dostopnejši.
Image caption:
Tudi knjižica z voznimi redi bo pripomogla, da bo javni promet za prebivalce postal dostopnejši. © CIPRA Slowenien
Gre za še enega izmed projektov CIPRE Slovenija na področ ju trajnostne mobilnosti, ki se je osredotoč il na promocijo javnega prometa. Z voznimi redi so založili številne postaje, informacijske toč ke, nekaj hotelov, obč in in številne druge na območ ju Gorenjske, Severne Primorske in Ljubljane, dobite pa jih lahko tudi v pisarni CIPRE Slovenija na Trubarjevi ulici 50 v Ljubljani.
S celovitim pristopom do javnega prometa (možnost kombiniranja prevoznih sredstev, dostop do informacij na enem mestu… želimo približati njegovo uporabo tako domač inom kot turistom. Menimo, da je povezav dovolj, a da so pretežno neizkorišč ene, zato sta promocija in ozavešč anje ljudi ključ nega pomena. Spoznati moramo, da je javni promet potencial za udobje, hitrost, varnost in ekonomič nost, ter spodbuditi njegov razvoj v to smer.
Vir: CIPRA Slovenija