Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nove publikacije o prometu na območ ju Alp

25.06.2009 / alpMedia
S pomoč jo Evropske akademije Bolzano (EURAC) in italijanskega ministrstva za okolje so pred kratkim izšle tri nove publikacije, ki prinašajo izsledke najnovejših raziskovalnih pobud na področ ju prometa v gorskih regijah.
Image caption:
Od leta 2005 poteka "Scientific Workshop on Mountain Mobility and Transport - SWOMM", kjer se ukvarjajo z najpomembnejšimi znanstvenimi raziskovalnimi projekti na področ ju prometa in trajnostnega razvoja v gorah. © arjuna zbycho/flickr
Prva publikacija "SWOMM 2008 - Urban Mobility in the mountain regions" povzema rezultate, do katerih je prišla znanstvena delovna skupina, ki je raziskovala mobilnost in promet v gorah, ter združuje in predstavlja različ ne pobude in ideje o možni organizaciji urbane mobilnosti v gorskih regijah. Druga publikacija "SWOMM 2007 - Cross-border transports in the Alpine area in the new EU-27" se ukvarja z najnovejšimi razvojnimi trendi v prometu in gospodarstvu vzhodne Evrope s poudarkom na karpatskih državah. Tretja publikacija akademije EURAC in njenih partnerjev pa vsebuje poroč ilo o projektu AlpCheckProject, katerega cilj je bil analizirati vplive tovornega prometa na onesnaževanje zraka v Alpah.
Vir: www.eurac.edu (de/it/en)