Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zagotovljena nadaljnja podpora za ekološko povezovanje na vsealpski ravni

Vodja skupine in župan ob podelitvi priznanja © Frank Schultze /Zeitenspiegel

Z novimi finanč nimi sredstvi, ki jih bo zagotovil Sklad za naravo MAVA, se bo lahko CIPRA skupaj s partnerji - Mrežo zavarovanih območ ij v Alpah ter organizacijama ISCAR in WWF - tudi v prihodnje zavzemala za proces vzpostavljanja vsealpske ekološke povezave, ki se je zač el zelo uspešno.
Ključ na toč ka projekta Ekološki kontinuum bo v naslednjih mesecih priprava ozavešč evalnih dejavnosti za leto 2010, ki ga je OZN razglasila za leto biotske raznovrstnosti, nadaljnji razvoj in širjenje doslej izdelanih instrumentov in rezultatov ter izdelava koncepta vsealpskega kompetenč nega omrežja. Pomembno vlogo bo tudi v prihodnje imelo tesno sodelovanje s platformo Alpske konvenije za ekološko povezanost in projektom Econnect. Do zač etka naslednjega leta je za te dejavnosti na razpolago okoli 270.000 EUR. Več informacij: www.alpine-ecological-network.org/ (en)
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.