Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vorarlberške obč ine so se v okviru programa e5 preprič ljivo uvrstile na prvo mesto

25.06.2009 / alpMedia
Štiri vorarlberške obč ine so 18. junija 2009 prejele najvišje priznanje v okviru programa e5 - za energijsko uč inkovite obč ine. Nagrajenke so Mäder in Zwischenwasser, č lanici Omrežja obč in Povezanost v Alpah, ter Langenegg in Wolfurt.
Vorarlberške obč ine so se v okviru programa e5 preprič ljivo uvrstile na prvo mesto
Image caption:
Vodja skupine in župan ob podelitvi priznanja © Energieinstitut Vorarlberg/Christine Kees
Program e5 določ a pet kakovostnih stopenj energijske uč inkovitosti. Vsaka štiri leta morajo obč ine v postopku certificiranja predložiti razvid svojih dejavnosti, ki jih izvajajo na energetskem področ ju, in te lahko segajo od razvojnih nač rtov obč ine do mobilnosti in stikov z javnostmi.
V programu e5 trenutno sodeluje 63 avstrijskih obč in, od tega 29 iz Vorarlberga. Kot pravi vodja vorarlberškega programa e5 Karl-Heinz Kaspar, so vorarlberške obč ine na prvem mestu ne le v Avstriji, ampak tudi pri programu European Energy Award, ki spodbuja uresnič evanje ukrepov varstva podnebja v obč inah.
Več informacij na: www.energieinstitut.at/?sID=223 (de)