Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Omrežje občin podpisalo Pakt o podnebju

Klimapakt

Skupaj za Alpe kot vzorčno regijo na področju varstva podnebja - Omrežje občin podpira pakt o podnebju, ki ga je pripravila CIPRA. © CIPRA International

Ena najpomembnejših točk, o kateri je bilo govora na 36. seji predsedstva Omrežja občin "Povezanost v Alpah" 21. 11. 2008 v italijanskem kraju Eppan, je bil dokument Pakt o podnebju za Alpe kot vzorčno regijo na področju varstva podnebja, ki je nastal na pobudo CIPRE International in v katerem je med drugim zapisano naslednje:
Podpisane organizacije, inštitucije in mreže, ki imamo sedež na območju Alp oziroma se z njimi poglobljeno ukvarjamo, pozivamo pogodbenice Alpske konvencije, da Alpam omogočijo postati vzorčna regija na področju varstva podnebja. Akcijski načrt za področje podnebja, ki naj bi ga leta 2009 v Franciji sprejela X. konferenca okoljskih ministrov alpskih držav, je za to odlična priložnost.
Predsedstvo je soglasno sprejelo sklep, da Pakt o podnebju podpiše tudi Omrežje občin. Joël Giraud, francoski član, je pri tem izrecno poudaril, da morajo prav občine, ki so članice mreže, prevzeti odgovornost, ki jo imajo zaradi svojega zglednega delovanja, in morajo zato znati pogledati tudi "čez lastni plot". Pred kratkim pa je bila oblikovan še Konvencija županov. S paketom o energiji in varstvu podnebja, ki ga je sprejel Evropski svet, se je EU enostransko zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala svoje emisije CO2 za 20 %, kar bo dosegla z 20-odstotnim povečanjem energijske učinkovitosti in 20-odstotnim deležem obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov.
S pristopom čim večjega števila občin h Konvenciji županov bo ta zaveza deležna podpore oziroma bo spodbudila njeno izvajanje. Þe si tudi v vaši občini intenzivno prizadevate za izboljšanje stanja na področju varstva podnebja, potem podpišite pakt o podnebju in pristopite h Konvenciji.
Besedilo Pakta o podnebju si lahko presnamete z naše spletne strani www.povezanostvalpah.org, ga podpišete in pošljete na naslov: CIPRA International, Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan. Za pristop h Konvenciji je potreben sklep župana občine, tega pa lahko pošljete po e-pošti na [email protected]. Več informacij, tudi o Konvenciji županov na http://ec.europa.eu/energy/sustainable/covenant (en).
e-novice alpMedia

Bi rad_a vedel_a, kaj se dogaja v Alpah? Naroči se na e-novice alpMedia, kjer mesečno dobiš ažurne in dobro utemeljene novice iz Alp in okolice.