Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zelena knjiga o mobilnosti v mestih

08.11.2007 / alpMedia
"Za novo kulturo mobilnosti v mestih" je naslov zelene knjige, ki jo je pred kratkim sprejela Evropska komisija in obravnava problematiko mobilnosti in ekologije v evropskih mestih. V Evropi živi več kot 60 % prebivalstva v mestih.
V njih nastane skoraj 85 % bruto domačega proizvoda EU. Vsako leto naraščata onesnaženost zraka in hrup. Prav tako se povečuje tudi število nesreč na cestah, vsakodnevno prihaja do zastojev in zakasnitev, kar povzroča letno skoraj 100 mrd. EUR stroškov, kar ustreza 1 % BDP EU.
Z zeleno knjigo namerava EU zagotoviti pomoč, ne da bi pri tem hotela vsiljevati rešitev od zgoraj. Tako naj bi s sistemi inteligentnega in prilagojenega prometa (v finančnem, gradbenem in administrativnem smislu) izboljšali uporabo osebnih vozil in tovorni promet, povečali naj bi privlačnost in varnost hoje, kolesarjenja in javnega prevoza. V večjem obsegu bo treba sprejeti ustrezne tehnične ukrepe, ki jih bodo morali izvajati tudi javni organi, denimo v sistemu zglednih zelenih naročil. Zeleni knjigi bo sledil krog posvetovanj, ki bo trajal do 15. marca 2008, v začetku jeseni 2008 pa bo treba oblikovati konkreten akcijski načrt za mobilnost v mestih.
Več informacij na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper (de/fr/it/sl/en)