Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Okolju prijazna mobilnost: novi spletni portal in publikacije nemškega Zveznega urada za okolje

15.11.2006 / Verein Alpenstadt des Jahres e.V.
Po katerih ciljih se je mogoce zgledovati pri nacrtovanju prometa na lokalni ravni, kako bi bilo mogoce "izmeriti" trajnost prometnega nacrtovanja?
Od zadnjega Evropskega tedna mobilnosti septembra 2006 dalje objavlja nemški Zvezni urad za okolje novi spletni portal, ki ga je posvetil trajnostni mobilnosti. Portal je namenjen nosilcem političnih odločitev na lokalni ravni, načrtovalcem prometa in zainteresirani javnosti, ki naj bi tukaj našli uspešne primere okolju prijaznega prometa, aktualne študije, podatke in koledar prireditev z ekonomskih, ekoloških in socialnih vidikov tega področja.
V tem oziru velja omeniti študijo z naslovom "Cilji kakovosti in kazalci trajnostne mobilnosti", s katero je Zvezni urad za okolje izdelal obširen seznam, ki bo služila kot informacija lokalnemu prometnemu načrtovanju, vsebuje pa tudi cilje kakovosti in kazalce za ugotavljanje, v kolikšni meri so pri razvoju prometa upoštevana načela trajnostnega razvoja, in vsa za promet pomembna vprašanja, ki segajo od poselitvenega razvoja do zdravstvenega varstva. Uporabnikom je na voljo tudi vodnik, ki pregledno povzema rezultate in dosedanje izkušnje ter nudi pomoč in ponazoritveno gradivo.
Informacije in objava publikacij: www.umweltbundesamt.de/verkehr/index.htm (de/en)