Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Razvoj čezalpskega prometa

12.04.2007
V Švici je v letu 2006 narasel delež železnice v strukturi čezalpskega tovornega prometa - v politiki preusmerjanja tovornega prometa na železnico se tako pozitivni trend nadaljuje.
Image caption:
MONITRAF raziskuje učinke cestnega prometa v Alpah. © www.pixelquelle.de
Železnici je uspelo prevzeti celoten porast znotraj čezalpskega tovornega prometa in za odstotek povečati svoj delež prepeljane količine tovora na 66 %. Zaradi spremljajočih ukrepov države se je kljub konjunkturi število voženj s tovornjaki prek švicarskih Alp ponovno znižalo. Kljub vsemu pa je Švica še daleč od zastavljenega cilja preusmeritve tovornega prometa na železnico.
Nova publikacija v nemškem in francoskem jeziku (le v pdf obliki) "Čezalpski promet - razvojne smeri, učinki, perspektive" podaja obširen pregled stanja in analizo prometa v alpskem prostoru. Publikacija povzema rezultate projekta Interreg III B MONITRAF in se osredotoča zlasti na čezalpski tovorni promet.
Vir in nadaljnje informacije: www.news.admin.ch/message (de/fr/it)
Bibliografija : MONITRAF (izd.) 2007 : Verkehr durch die Alpen - Entwicklungen, Auswirkungen, Perspektiven. 161 strani. ISBN-10 3-258-07145-4. www.monitraf.org/26d282.html (de/fr/it/en).