Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

200.000 evrov za sofinanciranje trajnostnih projektov v alpskih občinah

01.03.2007 / alpMedia
Omrežje občin "Povezanost v Alpah" bo v okviru programa DYNALP2 dodelilo sredstva v višini 200.000 evrov za sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo občine na območju Alp. Občine lahko vloge za sofinanciranje projektov predložijo takoj.
Dynalp2-Logo
Image caption:
V razpisu so občine in zveze občin, ki so članice Omrežja občin "Povezanost v Alpah", vabljene k predložitvi projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in praktični uporabi rezultatov, pridobljenih v okviru projekta Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Alpah ". Omrežje občin bo izbranim projektom dodelilo finančno podporo v višini od 10.000 do 20.000 evrov, pri čemer bodo občine morale zagotoviti 50-odstotni delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov, znaša 200.000 evrov.
Projekti, s katerimi nameravajo kandidirati občine, se morajo navezovati na enega od šestih vsebinskih sklopov, ki so jih ekspertne skupine obravnavale v okviru projekta "Prihodnost v Alpah": ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, mobilnost, nove oblike odločanja ter politike in predpisi.
Mednarodna žirija bo pri izboru upoštevala, ali projekti spoštujejo načela trajnostnega razvoja: kateri projekti najbolje usklajujejo ekološke, ekonomske in socialno-kulturne interese, kateri od njih vsebujejo ideje, ki jih je mogoče uporabiti tudi v drugih regijah in občinah in ki trajnostnemu razvoju v javnosti zagotavljajo več pozornosti.
Osrednja točka in obenem največja proračunska postavka DYNALP² so projekti, ki se bodo izvajali na krajevni ravni. Drugo ključno področje bodo skupne prireditve, kot so delavnice, ekskurzije in mednarodni posveti, katerih cilj bo spodbujati povezovanje občin na vsealpski ravni in s tem omogočiti, da bo znanje, ki obstaja doslej le na krajevni ravni, postalo uporabno tudi za številne druge.
Občine, ki so članice Omrežja občin, lahko projekte predložijo do 29. junija 2007. Dokumentacija in podrobnejše informacije o razpisanih sredstvih so dostopne na naslovu:
http://dynalp.alpenallianz.org/sl (de/fr/it/sl)