Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Širjenje znanja, povezovanje ljudi

19.07.2006 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Projekt CIPRE "Prihodnost v Alpah" prehaja v fazo izvajanja: zbiranje znanja se je zaključilo. Istočasno se je začela nova faza: alpsko znanje se bo začelo uporabljati v praksi na ravni občin in podjetij ter v obliki različnih prireditev.
Ur.- Zbirka znanja, ki ga je okoli 40 strokovnjakov in strokovnjakinj iz vseh alpskih držav zbiralo v prvi, več mesecev trajajoči fazi projekta "alpKnowhow" in ga nato tudi analiziralo, je sedaj dostopna na spletnem naslovu www.cipra.org/zukunft. Za vsakega od vsebinskih sklopov (ustvarjanje dodane vrednosti na regionalni ravni, socialna kompetenca, zavarovana območja, prostočasni in turistični promet ter promet dnevnih migracij, nove oblike odločanja ter vpliv in nadaljnji razvoj politik in predpisov) so v angleškem jeziku na voljo delovno poročilo, seznam in primeri najboljše prakse. Sintetično poročilo povzema za vseh šest sklopov zaključne sklepe, priporočila in najpomembnejše izjave ter pregledno prikaže celoten potek faze raziskovanja. Osrednja tema naslednje številke biltena bo predstavitev informacij o najpomembnejših rezultatih, primerih in priporočilih, pridobljenih v projektni fazi alpKnowhow.

Strokovnjaki se povezujejo
V projektni fazi alpKnowhow pa niso bila zbrana le različna znanja in informacije, ki si jih je sedaj mogoče ogledati in presneti s spletne strani, temveč so strokovnjaki med seboj vzpostavili tudi nove stike. Mreže osebnih poznanstev so se razširile, tako da so sedaj vzpostavljeni tudi pogoji za dolgoročnejše sodelovanje. Analiza različnih tem v okviru projekta "Prihodnost v Alpah" - ta je potekala v manjših mednarodnih skupinah, ki jih je oblikovala CIPRA - je zahtevala premostitev nekaterih ovir: na koncu so bile jezikovne in kulturne ovire premagane, delovne metode usklajene, poiskane so bile tudi rešitve za učinkovito organiziranje skupinskega dela.

Prenos znanja na delavnicah in ekskurzijah
Projektna skupina se bo v fazi projekta "alpService" osredotočila na uresničevanje in posredovanje zbranega znanja. Sestavni del tega dela projekta (2006-2007) so delavnice, ki bodo namenjene zlasti deležnikom s področja regionalnega menedžmenta in načrtovanja, iz nevladnih, vladnih in drugih organizacij. Vsi naj bi izkoristili znanje, ki je bilo pridobljeno v projektnem delu alpKnowhow. Delavnice bodo organizirane v sodelovanju s pristojnimi inštitucijami v obmejnih regijah, zasnovane pa bodo tako, da bo njihovo vsebino mogoče prenesti tudi na druge regije in da jih bo možno ponoviti. Razdeljene bodo na uvodni teoretični del, praktični del (ekskurzije) in interaktivni del za poglobitev pridobljenega znanja, ki bo tudi začetek dolgoročne razprave o posamezni temi. Za vsako delavnico in ekskurzijo bodo v vseh alpskih jezikih pripravljena podrobna gradiva.
Končni izdelek projektnega dela alpService bo tudi 3. poročilo o Alpah, ki bo temeljilo na rezultatih raziskovalnega dela v projektnem delu alpKnowhow. Da bi se javnost čim bolje seznanila z rezultati, bo pripomoglo intenzivno delo na področju odnosov z javnostmi. Drugi instrumenti obveščanja javnosti so nova zloženka o projektu, posterji o vseh šestih vsebinskih sklopih in spletna stran projekta.

Uresničevanje alpskega znanja v občinah in podjetjih
Že v prvi polovici izvajanja sta iz projekta "Prihodnost v Alpah" izšla dva večja mednarodna projekta, ki sodita v projektno fazo alpPerformance, v kateri deležniki v svojih regijah uporabljajo rezultate, pridobljene v okviru "Prihodnosti v Alpah": to sta DYNALP2 (gl. prispevek v zadnji številki biltena CIPRA-Info) in NENA.
Cilj projekta Network Enterprise Alp (NENA), ki je bil odobren v okviru programa INTERREG III B in pri katerem sodeluje devet partnerjev iz vseh alpskih držav, je vzpostaviti vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij ter podpreti podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj. Za CIPRO pomeni projekt NENA začetek okrepljenega sodelovanja z gospodarstvom. CIPRA bo v projektu sodelovala s svojo usposobljenostjo na področju mednarodnega povezovanja in odnosov z javnostmi NENA. Projekt NENA, za katerega so zagotovljena sredstva v višini 2,38 mio. evrov, je bil konec februarja odobren v okviru programa Evropske unije INTERREG III B. Projekt se bo zaključil februarja 2008.