Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Izracunavanje varovalne funkcije gozdov za Švico

21.09.2006 / alpMedia
Švicarski Zvezni urad za okolje (BAFU) je s pomocjo racunalniških modelov izracunal, kje se lahko gozd zavaruje pred dolocenimi vrstami naravnih nesrec. Rezultati izracunov služijo kot podlaga za ucinkovito porazdelitev financnih sredstev pri negi varovalnih gozdov, pomagajo pa tudi pri izlocanju varovalnih gozdov po enotnih kriterijih.
Z racunalniškimi modeli so bili tako za celotno površino švicarske države prvic izracunani in analizirani razlicni procesi naravnih nesrec, kot so plazovi, drobirski tokovi ali padajoce kamenje, tako da je sedaj mogoce dolociti, na kateri lokaciji ima dolocen gozd varovalno funkcijo za stavbe in infrastrukturne objekte. Izracuni bodo sedaj dopolnjeni na kantonalni ravni še z lokalnimi podatki in znanjem. Izlocanje varovalnih gozdov po skupnih kriterijih bo zakljuceno konec leta 2010.
Vir: www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/medien/presse (de/fr/it)