Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Težave pri saniranju varovalnih gozdov na Bavarskem

25.08.2005 / alpMedia
Zveza za varstvo narave poziva bavarsko deželno vlado, naj pripravi poseben program za saniranje varovalnih gozdov v Bavarskih Alpah, ki bi se izvajal vsaj dvajset let.
Sredstva, ki so za leto 2005 predvidena v višini 1,8 milijonov evrov, so samo kaplja v morje spričo velikega števila ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti.
Bavarska razpolaga z 250.000 ha hribovskih gozdov, od tega je 60 % varovalnega gozda. Ravno hribovski gozdovi so glede na zadnje poročilo o stanju gozdov ministrstva za gozdarstvo najbolj obremenjeni gozdovi na Bavarskem, saj je okrog osem procentov varovalnih gozdov tako močno poškodovanih, da ne morejo več opravljati svoje varovalne funkcije, njihova sanacija pa je zapletena in draga. Zaradi škode, ki jih povzročijo plazovi ter gamsi in jelenjad, ki obgrize drevesa, bi bilo treba uvesti tehnične ukrepe kot so urejevanje in ograditev gozdov. Stroški za izvajanje omenjenih ukrepov znašajo od 250.000 do 500.000 evrov na hektar gozda.
Vir in nadaljnje informacije: Süddeutsche Zeitung 12. 8.2005, www.forst.bayern.de/waldland_bayern/bergwald/ (de)