Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zaključno poročilo o spremembah v alpskem svetu

08.10.2004 / alpMedia
Zaključno poročilo Delovne skupine za okoljske cilje in kazalce "Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru", ki je izšlo v štirih alpskih jezikih, vsebuje popis in vrednotenje sprememb alpskega sveta, ki kažejo na to, kako bliskovito se spreminja njegova krajinska podoba.
Delovna skupina, ustanovljena leta 2003 s sklepom VII. alpske konference, je za analizo stanja pripravila vsealpski sistem kazalcev. Izdelala je tudi instrumente za vrednotenje osrednjih tematskih področij Alpske konvencije, ki omogočajo predstavitev strukturnih, ekoloških in kulturnih sprememb na celotnem alpskem prostoru. Zaključno poročilo obsega 177 strani, predstavlja pa posamezne kazalce in primere analize izbranih vsebinskih področij: tovornega prometa, naravnih nesreč, kakovosti zraka, biotske raznovrstnosti, kmetijstva, gozdarstva in sprememb rabe zemljišč.
UBA (izd.): Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru. Berlin, 2004
www.gisfinder.de/bp_alpen/index.html de/fr/it/sl), www.umweltbundesamt.de/uba-info-daten/daten (de)