Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Socialni viri

27.11.2017
Image caption:
Ruggell/FL © Heinz Heiss

Živeti polno življenje

Socialni viri v družbi so neposredno povezani s stabilnostjo, varnostjo, zdravjem in gospodarsko uspešnostjo. V Alpah je – ob ustrezni uporabi – na voljo vse, kar je potrebno za kakovostno življenje. Vprašanje, kako živijo in delajo skupaj ljudje različnih generacij, je že od nekdaj zaznamovalo njihovo življenje. Skupnost, odgovornost, zaupanje – tovrstne vrednote so bile predpogoj za poselitev alpskega prostora. Družbe razpolagajo tako z izkušnjami in znanjem starejše kakor tudi z ambicijo in motiviranostjo mlajše generacije. Mobilnost in fleksibilnost sta potrebi raznolike alpske družbe in gospodarstva, odprtost in gostoljubnost pa sta najpomembnejši sestavini za mirno sobivanje različnih načinov življenja v Alpah s kulturnega, jezikovnega in gospodarskega vidika.

Omogočiti izmenjavo

Živeti polno življenje pomeni izkoristiti celotno ponudbo. Največji potencial alpske družbe je v njeni raznolikosti. Tak potencial se lahko razvije, če se srečajo ljudje, ne da bi jim bile postavljene omejitve glede starosti, izvora, dejavnosti, ki jo opravljajo, in spola. Za to so potrebni kraji za srečanja. Socialni prostor, ki spodbuja medsebojno povezovanje in izmenjavo: večnamenska občinska zgradba, skupnostni vrt itd..

V Alpah ima zaključeno terciarno izobrazbo več žensk kot moških, obenem več žensk opravlja slabše plačana dela v okviru krajšega delovnega časa ali pa sploh niso zaposlene. V mnogih, predvsem podeželskih regijah v Alpah še vedno velja nenapisano pravilo, da so ženske odgovorne za vzgojo otrok in domače gospodinjstvo. Iz take vloge in takih struktur lahko največkrat izstopijo le, če se odselijo.

Prepoznavati in spodbujati potenciale

Podobne razmere prav tako veljajo za mlade. Selitev v mesto tudi zanje pogosto ni cilj, temveč le zadnji izhod. V marsikateri alpski podeželski regij mladi pogosto nimajo razvojne perspektive, ko gre za ponudbo delovne sile, izobraževanja ali kulturnih dejavnosti. Tako kot ženske tudi mladi potrebujejo ustrezne pogoje, da bodo lahko izživeli svojo energijo, predstave in želje. Potenciale je treba prepoznati in jih spodbujati, pa naj bo to prek otroških vrtcev, multilokalnih in multifunkcionalnih modelov zaposlovanja, odprtih prostorov za socialne in kulturne pobude ali pa prek prekinitve digitalne izolacije odročnejših gorskih regij.

Poleg odseljevanja prebivalstva s podeželja in gorskih območij zdaj že nekaj let lahko opazujemo trend, da se ljudje selijo tudi na gorska območja. Novi prebivalci, new highlanders, se zavestno odločajo za gorsko okolje, tam želijo živeti in delati. V idealnem primeru priseljenci s seboj ne prinašajo le kupne moči in kapitala, temveč tudi inovativnost in nove delovne perspektive. Če ima domače prebivalstvo z njimi odprt in gostoljuben odnos ter jim zagotavlja dostop ne le do gospodarskega, temveč tudi družbenega, kulturnega in političnega življenja v kraju, lahko iskra hitro preskoči: lokalne strukture je mogoče revitalizirati, propadanje infrastrukture preprečiti, z urbanimi centri znanja in komunikacijskimi centri pa navezati nove stike.

 

Viri in več informacij:

Predstavitev